ให้ฟ้าวริน
C 
มา
 
สิสาด
D 
หน้าล้างน้ำตา
Em 
ที่ไหล
 
สิเทเหล้า
C 
ลงใจ 
 
จื่อ
D 
ไว้เด้ออย่าอ่อน
G 
แอ

INSTRU | G | Em | C | D | D |

 
G 
หายนั่งนำเด้อหมู่
 
เฮาถือมา
Bm 
อยู่สี่สิบขวดใหญ่
 
โปรดอย่า
C 
ถามเซ็นมาร้านได๋
 
เปิดมาย่าวโลด
D 
ฮายรินให้เฮาก่อน
 
อย่าพากัน
G 
ถามตาเฮาเป็นหยัง
 
แดงย้อนไม้
Bm 
ถั่งรินมาเฮา
Em 
สิถอน
 
ย้านหมู่
C 
ฮู้เลยตัดบทไปก่อน
 
แต่กะบ่ไหว อดไว้จั่งได๋กะ
D 
บ่อยู่

 
เอ้าฮ้องเบิ่ง
G 
ดู้
 
ฮ้องไห้
Bm 
ใส่วงเหล้า
Em 
เบิ่งดู้
 
ขอโทษเด้อ
C 
หมู่
 
ที่เจ็บ
D 
อยู่เฮาซ่อนบ่
G 
ไหว
 
โดนเท
Em 
ใจถิ่ม
 
ผู้สาวเฮานั่นเธอบ่
Am 
จริงใจ
 
เขาบอกว่าฮักเฮาหมด
D 
ใจ
 
สุดท้ายกะปั่นใจให้
G 
ชายอื่น

 
ให้ฟ้าวริน
C 
มา
 
สิสาด
D 
หน้าล้างน้ำ
Em 
ตาที่ไหล
 
สิเทเหล้าลง
C 
ใจ 
 
จื่อ
D 
ไว้เด้ออย่าอ่อน
G 
แอ
 
จ๊วดคัก
Em 
ขนาด 
 
ให้มันขาดสาใจ
Am 
ขี้แย
 
จบ
D 
โลดเจ็บส่ำนี้
G 
แฟร์ๆ
 
ขอเหล้า
D 
เบิ้ลแน่ 
 
สิแก้ปัว
G 
ใจ 
 
 
D 

 
หาย
G 
ใจฝืดแฮงเด้หมู่
 
ซุม
Bm 
โตบ่ฮู้ว่าเฮาเจ้บ
Em 
ส่ำได๋
 
มัน
C 
เมื่อยมันอ่อนล้าทั้งใจรินมาสหาย
 
กูสิให้เหล้าซับ
D 
น้ำตา

INSTRU | G Bm | Em | C D | G |
INSTRU | Em | Am | D | C Bm Am G |

 
ให้ฟ้าวริน
C 
มา
 
สิสาด
D 
หน้าล้างน้ำ
Em 
ตาที่ไหล
 
สิเทเหล้าลง
C 
ใจ 
 
จื่อ
D 
ไว้เด้ออย่าอ่อน
G 
แอ
 
จ๊วดคัก
Em 
ขนาด 
 
ให้มันขาดสาใจ
Am 
ขี้แย
 
จบ
D 
โลดเจ็บส่ำนี้
G 
แฟร์ๆ
 
ขอเหล้า
D 
เบิ้ลแน่ 
 
สิแก้ปัว
G 
ใจ

 
ให้ฟ้าวริน
C 
มา
 
สิสาด
D 
หน้าล้างน้ำ
Em 
ตาที่ไหล
 
สิเทเหล้าลง
C 
ใจ 
 
จื่อ
D 
ไว้เด้ออย่าอ่อน
G 
แอ
 
จ๊วดคัก
Em 
ขนาด 
 
ให้มันขาดสาใจ
Am 
ขี้แย
 
จบ
D 
โลดเจ็บส่ำนี้
G 
แฟร์ๆ
 
ขอเหล้า
D 
เบิ้ลแน่ 
 
สิแก้ปัว
G 
ใจ
 
เลิกโลดเจ็บส่ำนี้
G 
แฟร์ๆ
 
มีเหล้าย้อม
D 
แผล.. 
 
แค่โดนแท
G 
ใจ

OUTRO | C D | D C | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites