ยังจำแม่ได้ไหม ตั๊กแตน ชลดา


INTRO | Eb Gm | Ab Bb |
INTRO | Eb Gm | Ab Bb |

 
ยังจำ
Eb 
ได้ไหมว่าใค
Gm 
รค่อยเล่า
 
นิท
Ab 
านก่อนนอนให้
Bb 
ฟัง
 
ยังจำ
Eb 
ได้ไหมว่าใคร
Gm 
ค่อยนั่ง
 
ปลอบใจ
Ab 
เมื่อเรามีปัญห
Bb 

 
ยังจำ
Eb 
ได้ไหมว่าใค
Gm 
รเจ็บปวด
 
ในวั
Ab 
นที่มีอะไรเข้าม
Bb 
 
ยังจำ
Eb 
ได้ไหมว่าใค
Gm 
รเห็นค่า..
 
ในวั
Ab 
นที่เราไม่เหลือใค
Bb 
ร..

 
ผู้หญิ
Eb 
งให้ทุกอย่
Gm 
าง ที่รั
Cm 
กเรายิ่งกว่าชีวิต
 
แม้
Gm 
ว่าเราทำผิด ก็ไม่คิ
Cm 
ดที่จะทิ้งไป
 
ยังจำได้ไห
Ab 
ม.. ว่าเค้าคือ
Bb 
แม่

 
Ab 
ม่คนที่ไม่เคย
Bb 
เหนื่อย เพื่
Gm 
อให้เราสบ
Ab 
าย
 
Ab 
นที่เป็นลมหายใจ
Bb 
ให้เราเดิ
Eb 
นต่อ.. 
 
 
G7 
 
คน
Ab 
ที่ให้กำลังใ
Bb 
จ.. ในยา
Gm 
มที่เราท้
Cm 
 
อยากกลับ
Ab 
ไปขอ.. กราบ
Bb 
เท้าแม่
Eb 
สักที.. 
 
 
Bb 

 
ยังจำ
Eb 
ได้ไหมว่าใคร
Gm 
คอยห่วง..เราอ
Ab 
ยู่ทุกวี่วั
Bb 
 
ยังจำ
Eb 
ได้ไหมว่าใคร
Gm 
กัดฟัน..สู้
Ab 
เพื่อให้เราได้
Bb 
ดี..

 
ผู้หญิ
Eb 
งคนที่ให้ทุกอย่
Gm 
าง.. รัก
Cm 
เรายิ่งกว่าชีวิต
 
Gm 
ม้วันที่เราทำผิด ก็ไม่คิ
Cm 
ดที่จะทิ้งไป
 
ยังจำได้ไห
Ab 
ม..ว่าเขาคือ
Bb 
แม่..

INSTRU | Eb | Gm Cm | Gm | Ab Bb |

 
Ab 
ม่คนที่ไม่เคย
Bb 
เหนื่อย เพื่
Gm 
อให้เราสบ
Ab 
าย
 
Ab 
นที่เป็นลมหายใจ
Bb 
ให้เราเดิ
Eb 
นต่อ.. 
 
 
G7 
 
คน
Ab 
ที่ให้กำลังใ
Bb 
จ.. ในยา
Gm 
มที่เราท้
Cm 
 
อยากกลับ
Ab 
ไปขอ.. กราบ
Bb 
เท้าแม่
Eb 
สักที..

 
อยากกลับ
Ab 
ไปขอ.. 
 
กราบ
Bb 
เท้าแม่..สัก
Eb 
ที..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites