ท้อเหมือนกันไหม ฝนพรำ


INTRO | C G | Am G |
INTRO | F Em Am | Dm G |
INTRO | C G | Am G |
INTRO | F Em Am | Dm G | G |

 
เค
ยเป็นเหมือนกัน
ไหม
 
ร้อ
Am 
งไห้ข้างใน
หัวใจ
 
ไม่ให้ใคร
เห็น..สิ่งที่ฉัน
Em 
เป็น
 
ไม่อยา
Dm 
กให้ใครได้รู้

 
ว่าที่จริง
แล้วตัวฉันอ่อน
แอ 
 
ฉันแพ้
Am 
ในทุกๆ คร
าว
 
แพ้
ให้ชีวิต แพ้
Em 
ให้เรื่องราว
 
การงา
Dm 
น การเงิ
น และครอบครั
ว 
 
 
C7 

 
ฝื
Em 
นยิ้ม.. ถึงน้ำตา
Am 
ปริ่ม
 
หั
Em 
วเราะ.. ถึงในใจ
Am 
เหนื่อย
 
จะขา
Em 
ดแล้ว.. ใจที่มัน
Am 
เฉื่อย
 
เหน็ดเหนื่
อยกับทุกๆสิ่
Dm 
ง ในตอนนี้

 
ฉันเพิ่งรู้
ว่าการเติบให
ญ่
 
ต้องทำให้ใจ
เราเข้
มแข็งพ
Am 
 
ไม่ให้เหนื่
Dm 
อย ไม่ให้ท้อ ไม่ให้ทิ้
 
ไม่ให้เห็นรอยน้ำต
า.. 
 
 
C7 

 
ทุกคืนวั
นต้องอยู่กับ ตัวเอ
 
ต้องร้องเพล
งเพื่อระบา
ยมันออกม
Am 
 
และตัวฉั
Dm 
นแค่อยากถามว่
า..
 
มีใครเป็นเหมือนกัน
ไหม

INSTRU | Am | Em | Am | Em |
INSTRU | F G | C G Am |
INSTRU | Dm G | C G |

 
ฝื
Em 
นยิ้ม.. ถึงน้ำตา
Am 
ปริ่ม
 
หั
Em 
วเราะ.. ถึงในใจ
Am 
เหนื่อย
 
จะขา
Em 
ดแล้ว.. ใจที่มัน
Am 
เฉื่อย
 
เหน็ดเหนื่
อยกับทุกๆสิ่
Dm 
ง ในตอนนี้

 
ฉันเพิ่งรู้
ว่าการเติบให
ญ่
 
ต้องทำให้ใจ
เราเข้
มแข็งพ
Am 
 
ไม่ให้เหนื่
Dm 
อย ไม่ให้ท้อ ไม่ให้ทิ้
 
ไม่ให้เห็นรอยน้ำต
า.. 
 
 
C7 

 
ทุกคืนวั
นต้องอยู่กับ ตัวเอ
 
ต้องร้องเพล
งเพื่อระบา
ยมันออกม
Am 
 
และตัวฉั
Dm 
นแค่อยากถามว่
า.. 
 
 

 
ฉันเพิ่งรู้
ว่าการเติบให
ญ่
 
ต้องทำให้ใจเ
ราเข้ม
แข็งพ
Bm 
 
ไม่ให้เหนื่
Em 
อย ไม่ให้ท้อ ไม่ให้ทิ้
 
ไม่ให้เห็นรอยน้ำต
า.. 
 
 
D7 

 
ทุกคืนวั
นต้องอยู่กับ 
 
ตัวเอ
 
ต้องร้องเพล
งเพื่อระบา
ยมันออกม
Bm 
 
และตัวฉั
Em 
นแค่อยากถามว่
า..
 
มีใครเป็นเหมือนกันไหม..
 

INSTRU | D | G Gm | D |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites