บ่ฮักกะลองเบิ่ง ฮาย ชุติมา


INTRO | Am G | F E | ( 2 Times )
INTRO | Am G | F Em | ( 4 Times )

 
   
Am 
กะซอมเบิ่งอยู่ตั้งด
นตั้งนาน
 
   ว่าอ้ายคนหล่อนี้
เป็นของ
Em 
ไผ
 
   มาก่อนอยู่บ้
Am 
อ บ่ติดบ่ขัดหยัง
เนาะ
 
   คั่นน้อ
งสิขอมาเป็น M
Em 
y Darling
 
   
Am 
เห็นทีแรกกะโดน
ใจ
 
   ถ้าน้องได้ฮัก
ใคร 
 
ก็คือ
Em 
ฮักจริง
 
   
Am 
อยากสิติงลิ่งติ้
งลองเบิ่งบ่ล๊า
..อ๊
า..อ้
Em 
าย..

 
เป็นจั่งใ
Am 
ด๋กะบ่ฮู้ ใจมันสั่
นยามสบตา
 
เปิดไฟเขี
ยวรอแล้วนะ อย่าชักช้า
จัดสิคะ
 
ส่องเรด้า หาอ้ายแล้วนะ หาอ้ายแล้วนะ..
 

 
ถ้าบ่ฮั
Am 
กกะลองเบิ่ง ถ้าใส่ใจ
ได้แค่มอง
 
กะสิใส่ขอ
งให้หลงโงหัวบ่
ขึ้น
 
ถ้าได้ฮั
Am 
กสิติดใจ ยิ่งกว่าโด
นน้ำมันพราย
 
เข้าแล้วออ
กบ่ได้สิเป็นสิตา
ยนำแท้
 
อ้ายจ๋
Am 
า อ้าอ่
า อ้า
ยจ๋า อื้อ
หื่อ

 
   
Am 
กะซอมเบิ่งอยู่ตั้งด
นตั้งนาน
 
   ว่าอ้ายคนหล่อนี้
เป็นของ
Em 
ไผ
 
   มาก่อนอยู่บ้
Am 
อ บ่ติดบ่ขัดหยัง
เนาะ
 
   คั่นน้อ
งสิขอมาเป็น My
Em 
 Darling
 
   
Am 
เห็นทีแรกกะโดน
ใจ
 
   ถ้าน้องได้ฮัก
ใคร 
 
ก็คือ
Em 
ฮักจริง
 
   
Am 
อยากสิติงลิ่งติ้
งลองเบิ่งบ่ล๊า
..อ๊
า..อ้
Em 
าย..

 
เป็นจั่งใ
Am 
ด๋กะบ่ฮู้ ใจมันสั่
นยามสบตา
 
เปิดไฟเขี
ยวรอแล้วนะ อย่าชักช้า
จัดสิคะ
 
ส่องเรด้า หาอ้ายแล้วนะ หาอ้ายแล้วนะ..
 

 
ถ้าบ่ฮั
Am 
กกะลองเบิ่ง ถ้าใส่ใจ
ได้แค่มอง
 
กะสิใส่ขอ
งให้หลงโงหัวบ่
ขึ้น
 
ถ้าได้ฮั
Am 
กสิติดใจ ยิ่งกว่าโด
นน้ำมันพราย
 
เข้าแล้วออ
กบ่ได้สิเป็นสิตา
ยนำแท้
 
อ้ายจ๋
Am 
า อ้าอ่
า อ้า
ยจ๋า อื้อ
หื่อ

 
จะเส
Am 
กมนต์ล่ะจะเป่าคา
ถา
 
โอมจงรักแต่ข้
าฝันเห็นหน้าทุก
คืน
 
โอมจงรั
Am 
กหัวปักหัวปำ
 
คิดถึงเช้ายันค่ำ
นะพ่อคุณ พ้อคุ้

INSTRU | Am G | F Em | ( 2 Times )

 
ถ้าบ่ฮั
Am 
กกะลองเบิ่ง ถ้าใส่ใจ
ได้แค่มอง
 
กะสิใส่ขอ
งให้หลงโงหัวบ่
ขึ้น
 
ถ้าได้ฮั
Am 
กสิติดใจ ยิ่งกว่าโด
นน้ำมันพราย
 
เข้าแล้วออ
กบ่ได้สิเป็นสิตา
ยนำแท้
 
อ้ายจ๋
Am 
า อ้าอ่
า อ้า
ยจ๋า อื้อ
หื่อ

 
เว้าอิห
ลีบ่เคยเว้าหยอก
 
ตั้งใจมาฮั
Em 
กบ่ได้ตั้งใจมาหลอก
 
ก็มันคือดี
เพราะคนนี้ชอบ.. โอ๊
ย..
 
ถ้าบ่ฮักกะลองเบิ่ง..
Am 
 
 
อยากถืกของกะลองเ
บิ่ง
 
ลองเบิ่
ง ลอ
Am 
เบิ่ง.. 
 
 

OUTRO | Am G | F Em | ( 4 Times ) | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites