ข่อยฮักเจ้าเด้อแม่ ไหมไทย หัวใจศิลป์


INTRO | Cm | Fm | Gm | Cm |

 
คึดฮอดเสมอเด้อ
Fm 
อิแม่
 
เป็นห่วงคัก
Cm 
แท้
 
ทำได้
Bb 
แค่เทียวโทรถา
Eb 
มข่าว 
 
 
Cm 
 
วิถีคนสู้
Cm 
ชีวิต 
 
ขีดให้เดินทางบ่
Fm 
เซา
 
แต่ในทุก
Cm 
ก้าว 
 
เงา
Bb 
แม่บ่เคยห่า
G7 
งใจ

 
ลูกมีมื้อนี้ ย่อนแม่พา
Fm 
หย่าง
 
สอนลูกทุก
Cm 
อย่าง
 
พาเ
Bb 
ฮ็ดพาสร้างจ
Eb 
นใหญ่ 
 
 
Cm 
 
กี่ล้มกี่เหนื่อยเมื่อ
Cm 
ยล้า 
 
กี่ครั้งน้ำตาแม่
Fm 
ไหล
 
หวลคิดขึ้นมาครา
Eb 
ใด 
 
อยากกลับไ
Bb 
ปกอดแ
Eb 
ม่ทุกที

Eb 
ข่อยฮั
Bb/D 
กเจ้าเด้อ
Cm 
แม่ 
 
ดูแลเจ้าของแหน่เด้อ
 
ถึงแม้นบ่ค่อยได้
Fm 
เจอ 
 
จดจำเ
Bb 
สมอพระคุณล้
G7 
นปรี่ 
 
 
Cm 
 
ยามท้อยามพ้อปั
Cm 
ญหา 
 
คึดฮอดหน้าแม่แฮงใจ
Fm 
ก็มี
 
ยามพ้อของกินแนว
Cm 
แซบ 
 
อยากให้แม่กินนำ
Fm 
อิหลี
 
ลูกคน
Eb 
นี้แสนโชค
Bb 
ดีที่เป็นลู
Eb 
กแม่ 
 
 
Cm 

INSTRU | Cm | Cm | Cm | Cm |
INSTRU | Fm | Eb | Fm | Cm |
INSTRU | G7 | Cm | Fm Gm | Cm | Cm |

 
ข่อยฮักเจ้าเด้อ
Cm 
แม่ 
 
ดูแลเจ้าของแหน่เด้อ
 
ถึงแม้นบ่ค่อยได้
Fm 
เจอ 
 
จดจำเ
Bb 
สมอพระคุณล้
G7 
นปรี่ 
 
 
Cm 
 
ยามท้อยามพ้อปั
Cm 
ญหา 
 
คึดฮอดหน้าแม่แฮงใจ
Fm 
ก็มี
 
ยามพ้อของกินแนว
Cm 
แซบ 
 
อยากให้แม่กินนำ
Fm 
อิหลี
 
ลูกคน
Eb 
นี้ยังคิด
Gm 
ฮอดอิแม่เ
Cm 
สมอ
 
ลูกคน
Eb 
นี้ฮักคึด
G7 
ฮอด.. 
 
 
Cm 
อิแม่เสมอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites