ใจเกเร โอ๊ต ปราโมทย์


Tune to Eb
INTRO | G | Am D | ( 4 Times )
INTRO | G Em | C D |
INTRO | G Em | Cm Bm D |

 
พอเถอะพอได้แล้
ว หยุดหลอกตัวเองเสี
Em 
ยที
 
ถ้าหัวใจเธอมี
Am 
 วันนี้เราคงได้คบ
Cm 
กัน
 
เธ
อไม่มองยังฝื
C#dim 
น ก็หัวใ
Cmaj7 
จยังดึง
Bm 
ดัน
 
รอ
Em 
แค่เพียงสักวั
Am 
น เผื่อเธอจะมาเห็น
ใจ

 
ห้า
มตัวเองไม่ให้รักเธอ จะทำยังไง
Bm 
ใจมันไม่ฟัง
 
หัวใจฉันยัง
Am 
เกเรทุกครั้ง ดึ
Cm 
งดันไปรักเธ
 
ห้า
มตัวเองว่าพอสักที กับเธอคนนี้
Bm 
ไม่ต้องไปเจอ
 
ไม่มีวันเป็
Am 
นเจ้าของใจเธอ
 
ใจมันยั
Cm 
ง   เก
Bm 
เร   เส
มอ.. ไม่เคยจะเชื่อฟัง

INSTRU | C | D |

 
คนที่ไม่มีรั
ก ก็ไม่มีทางรัก
Em 
เรา
 
ไม่เหมือนนิยายน้ำเน่
Am 
า เลิกเอาแต่ใจเสีย
Cm 
ที
 
ใจ
ตัวเองก็รู้
C#dim 
.. แต่ห้า
Cmaj7 
มไม่ได้โดย
Bm 
ดี
 
ยั
Em 
งไม่มีวิธี
Am 
..ที่ทำให้หยุดรักเ
ธอ

 
ห้า
มตัวเองไม่ให้รักเธอ จะทำยังไง
Bm 
ใจมันไม่ฟัง
 
หัวใจฉันยัง
Am 
เกเรทุกครั้ง ดึ
Cm 
งดันไปรักเธ
 
ห้า
มตัวเองว่าพอสักที กับเธอคนนี้
Bm 
ไม่ต้องไปเจอ
 
ไม่มีวันเป็
Am 
นเจ้าของใจเธอ
 
ใจมันยั
Cm 
ง   เก
Bm 
เร   เส
มอ.. ไม่เคยจะเชื่อ
ฟัง

 
   ก็
C#dim 
รู้ทั้งรู้ไม่มี
Bm 
สิทธิ์รักเ
Em 
ธอ
 
   แต่ใจ
Am 
มันยัง..คง
Bm 
ดึงดัน
 
   มั
Cm 
นยังเป็นอยู่อย่างนี้..
อยู่อย่างนี้..

 
ห้า
มตัวเองไม่ให้รักเธอ จะทำยังไง
Bm 
ใจมันไม่ฟัง
 
หัวใจฉันยัง
Am 
เกเรทุกครั้ง ดึง
Cm 
ดันไปรักเธ
 
ห้า
Em 
มตัวเองว่าให้พอ
C#dim 
สักที กับเธอคนนี้
Bm 
ไม่ต้องไปเจอ
 
ไม่มีวันเป็
Am 
นเจ้าของใจเธอ
 
ใจมันยั
Cm 
ง   เก
Bm 
เร   เส
มอ.. ไม่เคยจะเชื่อฟัง

OUTRO | G Em | C D | ( 3 Times )
OUTRO | G Em | Cm Bm D |
OUTRO | C Bm A7 G | Gm G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites