ยามท้อขอโทรหา มนต์แคน แก่นคูน


INTRO | Fm |

 
อย่าให้ถ่าดนหลาย รับสายแหน่
 
 
อย่าให้ถ่าดนหลาย รับสายแหน่ โอ๊ยนอ..
 

INSTRU | Fm Eb | Fm Eb |
INSTRU | Fm Eb | Fm Eb |
INSTRU | Ab | Ab | Eb | Fm |

 
รับสายอ้ายแ
Fm 
หน่
 
ส่อยเทคแค
Eb 
ร์อ้ายแหน่น้องห
Fm 
ล่า
 
จำเป็นอีห
Eb 
ลีจั่งโทรห
Fm 
 
เห็นเบอร์โชว์ม
Eb 
า อย่ากดทิ้ง
Ab 
ไป

 
ลืมกันแล้ว
Bbm 
บ่ คนที่เคยร
Cm 
อขึ้นรถร่วม
Bbm 
สาย
 
ขอเบ
Cm 
อร์น้องยังเขียนให้
Ab 
..
 
ใส่กระดา
Bbm 
ษห่อหมากฝรั่
Cm 

 
ยามใด๋อ้ายท้
Fm 
อ ขอรบกว
Eb 
นเสียงม่วนย้อม
Fm 
ใจ
 
ผู้บ่าวไกลบ้า
Eb 
นงานหล
Fm 
าย
 
หาคนรู้ใจ
Eb 
ยากเย็นเสียจั
Ab 

 
งานการวุ่นว
Bbm 
 
อยากฟังเสียงค
Cm 
นที่เติมความหวั
Bbm 
 
ยามท้
Cm 
อสุมใจทุกครั้
Eb 
 
จั๊กอ้ายเป็นหยั่งจั่งคิดเห็น
Fm 
เจ้า

 
เฮ็ดหยังอยู่น้
Fm 
อ ยามหน้าจ
Bb 
อขึ้นเบอร์โทรอ้า
Bbm 
 
ว่างพอรับสา
Ab 
ย เว้านำอ้า
Bb 
ยได้ บ่ จั๊กคร
Cm 
าว
 
ยืมเสียงใส ๆ
Fm 
 ลบเรื่องร้าย ๆ
 ให้ใจลืมเหง
Bbm 
 
สะดวกคุ
Cm 
ยแหน่บ่น้องเจ้
Ab 
 
หรือมีเง
Bbm 
าไผจอบหัวใ
Cm 

 
รับสายอ้ายแห
Fm 
น่
 
ส่อยเทคแค
Eb 
ร์อ้ายแหน่น้องห
Fm 
ล่า
 
บ่ อยากได้ยิ
Eb 
นเสียงเลข
Fm 
า..
 
เว้าแทนเจ้าม
Eb 
าว่าขอ
Ab 
อภัย
 
โทรหาทุกค
Bbm 
รั้ง กะบ่อยากฟั
Cm 
งแค่เพลงรอส
Bbm 
าย
 
เห็นเบ
Cm 
อร์ขึ้นจอยามใ
Ab 
 
โปรดรู้มีใ
Cm 
จคนท้
Fm 
อรอคอย

INSTRU | Fm Bb | Bbm Fm |
INSTRU | Ab Bb | Cm |
INSTRU | Fm | Ab | Fm Bb | Cm |

 
รับสายอ้ายแห
Fm 
น่
 
ส่อยเทคแค
Eb 
ร์อ้ายแหน่น้องห
Fm 
ล่า
 
บ่ อยากได้ยิ
Eb 
นเสียงเลข
Fm 
า..
 
เว้าแทนเจ้าม
Eb 
าว่าขอ
Ab 
อภัย
 
โทรหาทุกค
Bbm 
รั้ง กะบ่อยากฟั
Cm 
งแค่เพลงรอส
Bbm 
าย
 
เห็นเบ
Cm 
อร์ขึ้นจอยามใ
Ab 
 
โปรดรู้มีใ
Cm 
จคนท้
Fm 
อรอคอย

 
เห็นเบอร์
นี้โทรยามใ
Ab 
 
อย่าแล้งน้ำใ
Cm 
จให้อ้าย
Fm 
รอนาน..

OUTRO | Fm | Ab | Bbm Cm | Fm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites