เธอเคยได้ลองแล้วไหม ธีเดช ทองอภิชาติ


INTRO | Am Em | F C |
INTRO | Am G | F |

 
อย่าเพิ่งแหลงว่าท้
อ.. 
 
อย่าเพิ่งแหลงว่าไม่
Am 
ไหว
 
เธออย่าเพิ่งบอกว่าหัว
ใจ..ของเธอหมดแรงแล้

 
อย่าเพิ่งแหลงว่ากลั
ว 
 
เธออย่ามัวแต่ขี้
Am 
ขลาด
 
อย่าสิ้นหวังกันเหม็
ดฉาด 
 
แับสิ่งที่เธอยังไม่ได้ลอ

 
คนเรามีสม
Am 
องสองมือเท่าๆ
Em 
กัน
 
แต่ที่ต่างกันนั้
นคือความฝันที่คาด
ไว้
 
อย
G/B 
ากให้เธอลงมื
Am 
อและขีดเขียนมันด้ว
Em 
ยหัวใจ
 
มันไม่มี
อะไร..จะได้มาอย่างง่ายดา
ย..

 
เธอเคยได้ลองแล้วไห
ม 
 
ลองทำตาม
หัวใจ
 
อย่าสนคำ
พูดใครเลยที่เขาใช้
ดูแคลน
 
มันอยู่ที่เธ
Am 
อจงศรัทธาในตัวเอ
งและหนักแน่น
 
เราใช้สองข
าสองแขน 
 
แค่ไม่เบียด
เบียนใคร
 
อด
Am 
ทนสู้ให้ไหว 
 
ล้ม
แล้วลุกขึ้นใหม่
 
อย่ายอมให้ใค
รมากำหนดเส้นทาง
ชีวิต
 
เร
Am 
าเองที่ลิขิต..ว่ามัน
จะไปทางไหน
 
ให้หัวใ
จ.. 
 
 
Fm 
 
เป็นเข็มทิศนำทา
ง.. 
 
 

 
บางครั้งอยากถอดใจ
..แล้วมีหลายทีที่ร้อง
Am 
ไห้
 
รู้สึกเดียวดา
ย..ในสังคมที่เดียวดายและมืด
มน
 
ช่างอ่อนแรงล้
า.. 
 
ดั่งเดินผ่านพายุ
Am 
ฝน
 
รู้ว่าเธอสับส
น 
 
แต่จงอดทนลองสู้อีกครั้
 
อย่าเพิ่งสิ้นหวังถ้ายัง
ไม่ตาย

 
คนเรามีสม
Am 
องสองมือเท่าๆ
Em 
กัน
 
แต่ที่ต่างกันนั้
นคือความฝันที่คาด
ไว้
 
อย
G/B 
ากให้เธอลงมื
Am 
อและขีดเขียนมันด้ว
Em 
ยหัวใจ
 
มันไม่มี
อะไร..จะได้มาอย่างง่ายดา
ย..

 
เธอเคยได้ลองแล้วไห
ม 
 
ลองทำตาม
หัวใจ
 
อย่าสนคำ
พูดใครเลยที่เขาใช้
ดูแคลน  
G/B 
 
มันอยู่ที่เธ
Am 
อจงศรัทธาในตัวเอ
งและหนักแน่น
 
เราใช้สองข
าสองแขน 
 
แค่ไม่เบียด
เบียนใคร
 
อด
Am 
ทนสู้ให้ไหว 
 
ล้
มแล้วลุกขึ้นใหม่
 
อย่ายอมให้ใค
รมากำหนดเส้นทาง
ชีวิต
 
เร
Am 
าเองที่ลิขิต..ว่ามั
นจะไปทางไหน
 
ให้หัวใ
จ.. 
 
 
Fm 
 
เป็นเข็มทิศนำทา
ง.. 
 
 

INSTRU | Am Em | F C |
INSTRU | Am G | F G |
INSTRU | C G | F C |
INSTRU | Am G | F C |

 
   
อย่าบั่นทอนความฝัน
 
   ด้วยการเก็บคำ
ใครมาใส่ใจ
 
   
รู้ได้อย่างไร..ว่าทำไม่ได้
ถ้ายังไม่ได้ลอง
 
   
ลุยให้สุดแร
Fm 
 
   ไม่ต้องแข่งกับใค
ร 
 
แข่งกับใจเราพอ
 
   ไม่มีใครเข้าใ
Dm 
จยังมีแม่และพ่อ..
 
   ที่ยังเชื่อมั่
นและยังเฝ้ารอ
 
    แลความสำเร็จของ
เธอ

 
เธอเคยได้ลองแล้วไห
ม 
 
ลองทำตาม
หัวใจ
 
อย่าสนคำ
พูดใครเลยที่เขาใช้
ดูแคลน  
G/B 
 
มันอยู่ที่เธ
Am 
อจงศรัทธาในตัวเอ
งและหนักแน่น
 
เราใช้สองข
าสองแขน 
 
แค่ไม่เบียด
เบียนใคร
 
อด
Am 
ทนสู้ให้ไหว 
 
ล้
มแล้วลุกขึ้นใหม่
 
อย่ายอมให้ใค
รมากำหนดเส้นทาง
ชีวิต
 
เร
Am 
าเองที่ลิขิต..ว่ามั
นจะไปทางไหน
 
ให้หัวใ
จ.. 
 
 
Fm 
 
เป็นเข็มทิศนำทา
ง..

OUTRO | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites