วาดไว้ Bowkylion (โบกี้ไลอ้อน)


INTRO | F | C/E | Dm | Bb |

 
   
ได้เจอครั้งสุดท้าย..
 
   
C/E 
ตอนที่ดูรูปถ่าย
 
   แต่เมื่
Dm 
อหลับตา..ครั้งใด
Bb 
ยังเห็นเธอ

 
   
กอดเธอในฝัน..
 
   
C/E 
ฉันน้ำตาล้นเอ่อ
 
   สุขเพีย
Dm 
งได้เจอ..ในจิ
Bb 
นตนาการ

INSTRU | F | C/E | Dm | Bb |

 
   
Dm 
แม้เพลงนี้
C/E 
เธอไม่ได้ฟั
Bb 
 
   ทุกๆ คำที่เคยบอกไ
Gm 
ว้
 
   งดงามแม้
Am 
ยิ่งห้ามใจ 
 
ฉัน
Bb 
จำได้เส
Eb 
มอ.. 
 
 

 
   ที่เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยู่ให้ได้
Bb 
ถ้าเธอไม่อยู่
 
   
Dm 
โปรดรับรู้
เธอยังอยู่ใ
Bb 
นใจ..
 
   ที่
เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยากขอโท
Bb 
ษที่ทำไม่ได้
 
   
Dm 
ที่วาดไว้
ด้วยกั
Bb 
 
   จากนี้ฉั
Bbm 
นต้องฝันคนเดี
ยว

 
   
บรรจงวาดฝัน..
 
   
C/E 
ให้งดงามเหมือนเก่า
 
   สุขเกิ
Dm 
ดเพียงเรา 
 
ถ่วงทุก
Bb 
ข์ให้จมดิ่ง

 
   
เพียงแค่ตื่นนั้น..
 
   
C/E 
ก็เลือนลานทุกสิ่ง
 
   เพราะควา
Dm 
มเป็นจริง..นั้นมีบางสิ่งที่จาก
Bb 
ไป

 
   
Dm 
แม้เธอนั้
C/E 
นไม่หวนคืนกลั
Bb 
 
   ใจซึมซับไปด้วยความหม
Gm 
าย
 
   มากกว่ามี
Am 
เธอข้างกาย 
 
ยั
Bb 
งจำได้เส
Eb 
มอ.. 
 
 

 
   ที่เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยู่ให้ได้
Bb 
ถ้าเธอไม่อยู่
 
   
Dm 
โปรดรับรู้
เธอยังอยู่ใ
Bb 
นใจ..
 
   ที่
เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยากขอโท
Bb 
ษที่ทำไม่ได้
 
   
Dm 
ที่วาดไว้
ด้วยกั
Bb 

 
   แต่ว่าเธ
Bbm 
อไม่ได้มาส่
ง..
 
   ถึง..ฝั่
C/E 
ง.. 
 
ฝันไก
Dm 
ล..
 
   นานแค่ไห
นยังคงวาดไว้..ว่าเรามีกัน

INSTRU | F | C/E | Dm | Bb |
INSTRU | F | C/E | Dm | Bb |

 
   ที่เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยู่ให้ได้
Bb 
ถ้าเธอไม่อยู่
 
   
Dm 
โปรดรับรู้
เธอยังอยู่ใ
Bb 
นใจ..
 
   ที่
เธอเคยบอ
กฉัน..อย่
C/E 
าร้องไ
Dm 
ห้
 
   อยากขอโท
Bb 
ษที่ทำไม่ได้
 
   
Dm 
ที่วาดไว้
ด้วยกั
Bb 
 
   จากนี้ฉั
Bbm 
นต้องฝันคนเดี
 
ยว

OUTRO | F | C/E | Dm | Bb | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites