ถูกออกแบบให้อยู่คนเดียว ROOFTOP


INTRO | C | F | Am | F |

 
ในช่วงนี้
..ความรักกำลังอยู่ตั
Am 
 
อยู่
Gm 
ตัวคนเดี
ยวอยู่แบบ
นี้
 
ไม่มี
Em 
ใครกอดอย่างที่ฝั
Dm7 
น..สักที
..

 
อยู่คนเดี
ยว..แบบนี้ก็ดีจะต
Am 
าย 
 
(หึ)
 
จะ
Gm 
ตายอยู่แล้
วกับความ
เหงา 
 
ไม่เอ
Em 
าแล้ว
 
คนเร
Bb 
าจะเหงาอีกนานแค่ไห
น..

 
คนอย่างฉั
นทำไมถึงไม่เคย..ได้เจอกับความรัก
 
จะกี่ครั้
Am 
งที่ฉันนั้นเทใจ 
 
ไม่เค
Gm 
ยมีความหม
าย
 
จะรั
กก็เสียใจ 
 
ไม่รู้
Em 
จะโทษใคร 
 
หรือว่าฉั
Dm7 
น..
 
ถู
กออกแบบให้อยู่คนเดียว.. 
 
 

 
ถู
กออกแบบให้อยู่คนเดียว  
Am 
 
ถู
Gm 
กออกแบบให้อยู่
คนเดียว  
 
ถู
Em 
กออกแบบให้อยู่คนเดี
Dm7 
ยว
 
ถู
กออกแบบให้อยู่คนเดียว..

INSTRU | C | Bb |

 
ดูก็รู้
.. 
 
ว่าฉันเป็นคนสำคั
Am 
ญ 
 
(ไม่มั้ง?)
 
สำ
Gm 
คัญตัวเอง
ผิดไป
ทั้งนั้น 
 
ที่คิด
Em 
ว่าฉัน..
 
จะได้
Bb 
ลงเอยกับใครสักที

 
คนอย่างฉั
นทำไมถึงไม่เคย..ได้เจอกับความรัก
 
จะกี่ครั้
Am 
งที่ฉันนั้นเทใจ 
 
ไม่เค
Gm 
ยมีความหม
าย
 
จะรั
กก็เสียใจ 
 
ไม่รู้
Em 
จะโทษใคร 
 
หรือว่าฉั
Dm7 
 
ถู
กออกแบบให้อยู่คนเดียว..

 
   
คนอย่างฉั
Em 
นต้องเหงาถึงเมื่อไร
 
   
กว่าจะพ
Em 
บสักคนที่ไม่ใจร้า
 
   คน ๆ นั้
Em 
นเธออยู่ 
 
ที่ไห
Dm7 
นช่วยฉันที
 
   อยากเป็นค
Em 
นที่โชคดี
 
   จะไปห
Bb 
าเธอทันที 
 
เธออยู่ไห

 
คนอย่างฉั
นทำไมถึงไม่เคย..ได้เจอกับความรัก
 
จะกี่ครั้
Am 
งที่ฉันนั้นเทใจ 
 
ไม่เค
Gm 
ยมีความหม
าย
 
จะรั
กก็เสียใจ 
 
ไม่รู้
Em 
จะโทษใคร 
 
หรือว่าฉั
Dm7 
 
ถู
กออกแบบให้อยู่คนเดียว..

 
   
(Designed to be alone)
 
   ถู
กออกแบบให้อยู่คนเดียว
 
   
Am 
(Designed to be alone)
 
   ถู
Gm 
กออกแบบให้อยู่
คนเดียว
 
   
(Designed to be alone)
 
   ถู
Em 
กออกแบบให้อยู่คนเดี
Dm7 
ยว
 
   ถู
กออกแบบให้อยู่คนเดียว..

OUTRO | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites