หยุดสักที Dept


A 
  ไม่มีเธอไม่อยากหายใ
D 
จ..
A 
  ทั้งที่ก็
F#m 
รู้ว่าไม่ถึ
D 
งตาย
 
  ห
A 
ยุด 
 
หยุด
F#m 
สักที..  ห
D 
ยุด 
 
หยุดสักที
A 
  ไม่มี
F#m 
เธอคงไม่เป็นไ
D 

INSTRU | B7 | B7 | F#m | F#m |
INSTRU | B7 | B7 | F#m | F#m |

A 
  ทำไมต้องคิด 
 
ถึงเธอ..
F#m 
  มันทรมาน 
 
นะเออ
 
  
B7 
หยุด หยุดสักที.. ห
D 
ยุด 
 
หยุดสักที
A 
  ลบให้ภาพเธอ 
 
หา
F#m 
ยไป.. 
 
ยังไม่อยากใช้หัวใจ
 
  
B7 
หยุด หยุดสักที.. ห
D 
ยุด 
 
หยุดสักที

INSTRU | A | F#m | D | D |
INSTRU | A | F#m | D | D |

A 
  เจอใค
F#m 
รๆ 
 
ก็พูดถึงเ
D 
ธอ..
A 
  แล้วจะให้
F#m 
ฉันไม่คิดไ
D 
ด้ไง..
 
  ห
A 
ยุด 
 
หยุด
F#m 
สักที..
 
  ห
D 
ยุด 
 
หยุดสักที
A 
  ไม่อยากไ
F#m 
ด้ยิน 
 
ไม่อยากเข้าใ
D 

INSTRU | B7 | B7 | F#m | F#m |
INSTRU | B7 | B7 | A | A |

A 
  ทำไมต้องคิด 
 
ถึงเธอ..
F#m 
  มันทรมาน 
 
นะเออ
 
  
B7 
หยุด หยุดสักที.. ห
D 
ยุด 
 
หยุดสักที
A 
  ลบให้ภาพเธอ 
 
หา
F#m 
ยไป.. 
 
ยังไม่อยากใช้หัวใจ
 
  
B7 
หยุด หยุดสักที.. ห
D 
ยุด 
 
หยุดสักที

INSTRU | A | F#m | D | D |
INSTRU | A | F#m | D | D |
INSTRU | A | F#m | D | D |
INSTRU | F#m | F#m | D | D |
INSTRU | B7 | B7 | F#m | F#m |
INSTRU | B7 | B7 | F#m | F#m |

A 
  ทำไมต้องคิด 
 
ถึงเธอ..
F#m 
  มันทรมาน 
 
นะเออ
 
  
B7 
หยุด หยุดสักที.. ห
D 
ยุด 
 
หยุดสักที
A 
  ลบให้ภาพเธอ 
 
หา
F#m 
ยไป.. 
 
ยังไม่อยากใช้หัวใจ
 
  
B7 
หยุด หยุดสักที.. ห
D 
ยุด 
 
หยุดสักที

OUTRO | F#m | B7 | F#m | B7 | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites