ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ Billkin


Tune to Eb
INTRO | A E/G# | D | E |

 
   ฉันชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
ชอบที่ฉันเป็
Em 
นตอนอยู่
กับเธอ
 
   
เหมือนฉันได้กลา
C#m 
ยมาเป็นอีกค
Bm 
น..
 
   ที่ดี
A/C# 
กว่าเดิ

 
   ชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
และชอบตัวเธ
Em 
อตอนอยู่
กับฉัน
 
   
ฉันชอบเวล
C#m 
าที่เรามีกั
Bm 
น..
 
   ชอบที่ฉัน
นั้นได้รักเธอ

 
   
เป็นคน..หนึ่งค
E/G# 
นที่ไม่ได้ดีอะไร
 
   
F#m 
เป็นคน..ที่ธรร
Em 
มดาทั่วๆ
ไป
 
   
บางทีก็ใจร้อน..
C#m 
  บางทีก็ใจร้าย
 
   
Bm 
บางเรื่องก็ไม่เอาไหน
ซะเลย

 
   
วันๆ 
 
ก็ใ
E/G# 
ช้ชีวิตมันเรื่อยไป
 
   
F#m 
วันๆ 
 
ก็ทำ
Em 
อะไรเหมือนเค
ยๆ
 
   
ไม่มีหรอกจุดหมาย..
C#m 
  ไม่มีอะไรเลย
 
   
Bm 
ไม่มีหรอกวันที่สวยงา

 
จนวันนี้
..
 
ที่เธ
Dm6 
อได้เดินเข้า
C#m 
มา
 
เธอทำ
F#m 
ให้ฉันรู้ว่
า..
 
ฉันเป็นคนที่ดี
C#m 
ได้มากแค่ไห
น.. 
 
 

 
   ฉันชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
ชอบที่ฉันเป็
Em 
นตอนอยู่
กับเธอ
 
   
เหมือนฉันได้กลา
C#m 
ยมาเป็นอีกค
Bm 
น..
 
   ที่ดี
A/C# 
กว่าเดิ

 
   ชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
และชอบตัวเธ
Em 
อตอนอยู่
กับฉัน
 
   
ฉันชอบเวล
C#m 
าที่เรามีกั
Bm 
น..
 
   ชอบที่ฉัน
นั้นได้รักเธอ..

INSTRU | A E/G# | D E |

 
   
เธอทำ..ให้คน
E/G# 
ที่ไม่มีหัวใจ
 
   
F#m 
ได้รู้..ในเรื่อ
Em 
งที่ไม่เคยเข้
าใจ
 
   
คนที่เคยใจร้อน..
C#m 
  คนที่เคยใจร้าย
 
   
Bm 
กลายเป็นอีกคนที่รัก
ใครเป็น

 
เธ
อ..
 
เมื่อเธ
Dm6 
อได้เดินเข้าม
C#m 
 
เธอทำ
F#m 
ให้ฉันรู้ว่า
..
 
ฉันเป็นคนที่ดี
C#m 
ได้มากแค่
ไหน.. 
 
 

 
   ฉันชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
ชอบที่ฉันเป็
Em 
นตอนอยู่
กับเธอ
 
   
เหมือนฉันได้กลา
C#m 
ยมาเป็นอีกค
Bm 
น..
 
   ที่ดี
A/C# 
กว่าเดิ

 
   ชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
และชอบตัวเธ
Em 
อตอนอยู่
กับฉัน
 
   
ฉันชอบเวล
C#m 
าที่เรามีกั
Bm 
น..
 
   ชอบที่ฉัน
นั้นได้รักเธอ

INSTRU | A E/G# | F#m Em A |
INSTRU | D C#m | C A |

 
   ชอ
บตัวเองเวล
E/G# 
าที่อยู่กับเธอ
 
   
F#m 
และชอบตัวเธ
Em 
อตอนอยู่
กับฉัน
 
   
ฉันชอบเวล
C#m 
าที่เรามีกั
Bm 
น..
 
   ชอบที่ฉัน
นั้นได้รักเธอ
 

OUTRO | A E/G# | D E | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites