รักษาได้ทุกอย่างยกเว้นเธอ Methane


 
ฉันยังเก็
Eb 
บไว้ทุกรูปที่เราถ่ายด้ว
Bb 
ยกัน
 
ตั๋วหนังเรื่อ
Cm 
งนั้น 
 
ที่เธอนอนซบบนไห
Bb 
ล่ฉัน
 
ภาพทะเล
Ab 
ที่เรา 
 
อยากไ
Gm 
ปด้วยกันสักวั
Ab 
 
แต่วันนั้
Bb 
น 
 
ไม่มีอีกแล้ว

INSTRU | Eb | Bb | Cm | Bb |

 
   
Eb 
พยายา
Bb 
ม..สักเท่าไ
Cm 
 
   ก็ยังคิดถึ
Bb 
งเธอสุดหัวใจ
 
   
Eb 
หันไปมอ
Bb 
ง..ของมากมา
Cm 
ย..
 
   ที่ฉันยังคงเก็
Bb 
บเอาไว้..

 
เพ
Cm 
ราะว่าความทรงจำดีดี
 
ทุกอย่
Gm 
างที่เราเคยมีด้วยกัน
 
ยังอยู่
Cm 
ในนั้น 
 
ในข้าวขอ
Gm 
งเหล่านั้น

 
Cm 
ต่ในวันนี้ที่เธอไม่อยู่
 
สิ่งเดี
Gm 
ยวที่ฉันทำได้ก็คือ
 
เฝ้าดู
Bb 
ของเหล่านั้น 
 
จ้องมองอ
Bb 
ยู่แบบนั้น

 
ฉันยังเก็
Eb 
บไว้ทุกรูปที่เราถ่ายด้ว
Bb 
ยกัน
 
ตั๋วหนังเรื่อ
Cm 
งนั้น 
 
ที่เธอนอนซบบนไห
Bb 
ล่ฉัน
 
ภาพทะเล
Ab 
ที่เรา 
 
อยากไ
Gm 
ปด้วยกันสักวั
Ab 
 
แต่วันนั้
Bb 
น 
 
ไม่มีอีกแล้ว

 
ตุ๊กตาที่ฉั
Eb 
นให้เธอไว้กอดตอน
Bb 
เธอเหงา
 
วันนี้ฉันกอด
Cm 
ไว้ 
 
แต่ทำไมฉันถึงปวดร้
Bb 
าว
 
ขอร้องเธอได้
Ab 
ไหม 
 
ฉันเหน็บ
Gm 
หนาวจนท้
Ab 
 
ฉันท
Bb 
รมานเหลือเกิ
Eb 

INSTRU | Eb | Bb | Cm | Bb |
INSTRU | Ab | Gm | Ab | Bb |

 
ฉันยังเก็
Eb 
บไว้ทุกรูปที่เราถ่ายด้ว
Bb 
ยกัน
 
ตั๋วหนังเรื่อ
Cm 
งนั้น 
 
ที่เธอนอนซบบนไห
Bb 
ล่ฉัน
 
ภาพทะเล
Ab 
ที่เรา 
 
อยากไ
Gm 
ปด้วยกันสักวั
Ab 
 
แต่วันนั้
Bb 
น 
 
ไม่มีอีกแล้ว

 
ตุ๊กตาที่ฉั
Eb 
นให้เธอไว้กอดตอน
Bb 
เธอเหงา
 
วันนี้ฉันกอด
Cm 
ไว้ 
 
แต่ทำไมฉันถึงปวดร้
Bb 
าว
 
ขอร้องเธอได้
Ab 
ไหม 
 
ฉันเหน็บ
Gm 
หนาวจนท้
Ab 
 
ฉันท
Bb 
รมานเหลือเกิ
Eb 
น..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites