ตามนั้น ไมยราพ (Maiyarap) x ไททศมิตร (Taitosmith)


 
เอ
Em 
ายังไงกันดีวะ ห๊ะ ห๊ะ ห๊ะ ไอ้เพื่อนเกล
 
กับสิ่งที่เจ
อ ที่มึงเสน
อ ได้ตามสน
Em 
อง
 
ไม่
Em 
แน่ใจว่าจะชนะ รู้นะ แต่ได้ลอ
 
อย่างมากก็นอ
น..ล้มลงไปกอ
 
เหอะ! ช่างแม่งปะไ
Em 
ร..

 
ใช้
ความรู้สึกเป็นหลัก
 
ใช้
ส้นตีนและสันหมัด..คุ
Em 
 
แล้
วแต่มึงจะกำหนด
 
เพ
ราะว่ากูนะได้หมด ลุ
B7 
ยเลยไหม..

 
เอาไงเอากั
Em 
น ตามนั้นเลยเพื่
อน
 
เอาให้สะเทื
อนเลือนลั่น..
 
เอาไงก็เอ
Em 
า ยังไงก็ได้
..เอากันให้ตา
ยไปข้าง
 
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอง
 

 
เอาไงเอากันดิเพื่
Em 
อน กูได้หมด
 
กูแค่คนสู้ค
น ไอ้สัสไม่ได้สด
 
ถ้าถึงคราวที่ต้องช
น มึงรู้กูไม่หลบ
 
จะเอายังไงมึงก็บอก แม่งจะได้จบ
 

 
ชอบแบบต่อหน้
Em 
า ไม่เอาแบบลอบกัด
 
ปกติกูเรียบร้อ
ย ไม่ค่อยตะคอกกลับ
 
แต่ถ้าสันดานยังเป็นอย่างนี้
 
ระวังสักวันนะมึงจะมอดดับ
 
 
กูเป็นคนตรงๆ ถ้าเกิดไม่ชอบก็คือไม่ชอบสัส
 

 
กูก็ไม่ได้เก่
Em 
งมาจากที่ไหน แต่ว่าหัวใจกูบอกให้สู้
 
และกูไม่รู้
จะไหวไม่ไหว แต่ถ้าได้ใส่จะเอาให้ยู่
 
แค่มึงสะกิ
ดกูติดตลอด เดี๋ยวกูไปหยอดส้นตีนให้คู่
 
กูไม่เคยขัด จัดให้ตลอด ถึงไม่ต้องบอกพวกมึงก็รู้
 

 
กู
Em 
แค่โตขึ้น เลยอยากทำมาหากิน
 
หาเงิ
น หาทอง มากกว่าการจ้องหาตีน
 
แต่ไม่หม
ายความว่ากูกลัวล้มหน้าหาดิน
 
แต่ว่ากูว่าอย่าไปให้ค่ากับพวกเด็กน้อยหาซีน
 

 
ใช้
ความรู้สึกเป็นหลัก
 
ใช้
ส้นตีนและสันหมัดคุ
Em 
 
แล้
วแต่มึงจะกำหนด
 
เพ
ราะว่ากูนะได้หมด ลุ
B7 
ยเลยไหม..

 
เอาไงเอากั
Em 
น ตามนั้นเลยเพื่
อน
 
เอาให้สะเทื
อนเลือนลั่น..
 
เอาไงก็เอ
Em 
า ยังไงก็ได้
..เอากันให้ตา
ยไปข้าง

 
เอาไงเอากั
Em 
น ตามนั้นเลยเพื่
อน
 
เอาให้สะเทื
อนเลือนลั่น..
 
เอาไงก็เอ
Em 
า ยังไงก็ได้
..เอากันให้ตา
ยไปข้าง
 
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอง
 

INSTRU | Em | G | A | A | ( 2 Times )

 
เห็นกูเป็นอย่าง
Em 
งี้ แต่กูไม่ทำใครก่อน
 
บางเรื่องขอโทษก็จ
บ เพราะกูเป็นคนใจอ่อน
 
ต่างคน ต่างอยู่
กูไม่ใช่คนไปอ้อน
 
แต่ถ้ามึงอยากได้มาก พวกกูไม่เคยไปซ่อน
 

 
มึ
Em 
งเอา กูเอา
 
ตามนั้นเลยเพื่
อน แค่มึงส่งสัญญาณ
 
มึ
งลุย กูลุย
 
แค่มึงอ้าปาก กูก็เห็นสันดาน
 
 
มึ
Em 
งเอา กูเอา
 
กูยังเป็นกู
ยังเหมือนในวันวาน
 
มึ
งลุย กูลุย
 
กูได้เสมอ ยังไม่ปิดทำการ
 

 
มึ
Em 
งเอา กูเอา
 
ไม่ต้องพูดเย
อะ เพราะเราก็รู้กันอยู่
 
มึ
งลุย กูลุย
 
เราเจอกันมาหมดแล้ว กี่คำคนคำขู่
 
 
มึ
Em 
งเอา กูเอา
 
มีอยู่ไม่กี่เรื่
องที่ทำให้กูระเบิดได้
 
มึ
งลุย กูลุย
 
เห็นพวกแม่งยึกยักถ้ามึงไม่เปิด
 
 
เดี๋ยวกูไปเปิดให้
 

 
เอาไงเอากั
Em 
น ตามนั้นเลยเพื่
อน
 
เอาให้สะเทื
อนเลือนลั่น..
 
เอาไงก็เอ
Em 
า ยังไงก็ได้
..เอากันให้ตา
ยไปข้าง

 
วางใจได้เล
Em 
ย ตามนั้นเลยเพื่
อน
 
เอาให้สะเทื
อนแผ่นดินสั่นไหว

 
เอาไงก็เอ
Em 
า ยังไงก็ได้
..เอากันให้ตา
ย..
 
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอ
Em 
ง 
 
 
มึงเอา กูเอา เท่านั้นเอ
Em 
ง 
 
 
ตามนั้นนะ..
 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites