น้องมันซัวบ่ดีส่ำเขา แนน บุรีรัมย์


INTRO | D | Bm | D | Bm |
INTRO | Em A | Bm |
INTRO | Em A | Bm | Bm |

 
ซังคำเว้าของอ้
Bm 
าย บ่มีเวลาให้จักเ
ทื่อ
 
จักว่าเบื่
F#m 
อ จักว่าอ้ายนั้นเป็นอิห
Bm 
ยัง

 
เลี่ยวเบิ่งหน้ากะคือบ่พอใ
 
แนมเบิ่งไ
Bm 
ปคืออ้ายนั้นไกลห่
าง
 
น้องบอกให้อ้ายพาไปหย่
F#m 
างห้าง
 
แต่อ้าย..กะบ่มีเ
Bm 
วลา

 
ถ่าอ้ายคบซ้อ
นกะบอกน้องมาแห
น่
 
น้องสิบ่แค
F#m 
ร์ สิบ่คอย
Bm 
ถ่า
 
ให้บอกน้
F#m 
องมาตรงๆ โลดหนา
 
ว่าอ้
F#m 
าย..นั้นมี
Bm 
คนใหม่..

 
น้องมันซั่
วบ่ดีส่ำ
เขา คนที่เฮ
F#m 
าฮักสุดหัวใ
Bm 
 
กะเลยถิ่มน้อ
งไปมีคนใ
หม่ซ้ำส
า.. 
F# 
 
บ่มีค่
าในสายตาของอ้า
 
บ่มีความหม
F#m 
ายอิหยังดอกห
Bm 
นา
 
เบิดคำว่าฮั
ก กะบอกน้องม
 
น้องสิบ่ว่
F#m 
า สิให้อ้าย
Bm 
นั้นไป..

INSTRU | Em | Bm | Em | Bm |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | Bm |

 
คันอ้ายมีให
ม่อิหลี
..กะบอกมาตี้
F#m 
บอกมา
Bm 
กะได้
 
น้
F#m 
องสิให้อ้ายไป ไปอยู่กับ
Bm 
เขา

 
น้องมันซั่
วบ่ดีส่ำ
เขา คนที่เฮ
F#m 
าฮักสุดหัวใ
Bm 
 
กะเลยถิ่มน้อ
งไปมีคนใ
หม่ซ้ำส
า.. 
F# 
 
บ่มีค่
าในสายตาของอ้า
 
บ่มีความหม
F#m 
ายอิหยังดอกห
Bm 
นา
 
เบิดคำว่าฮั
ก กะบอกน้องม
 
ฮักแบบห
F#m 
มาๆ  น้องสิบ่ส
Bm 
นใจ

 
ฮักแบบห
Em 
มาๆ  
  น้องสิบ่สน
Bm 
ใจ

OUTRO | Em | Bm | G A | Bm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites