ฉลามชอบงับคุณ Bonnadol feat IIVY B


Capo #1
INTRO | Am D | Bm E | ( 4 Times )

 
โอ๊ะโอ๊
Am 
ย..ผมแค่อยากจะชวน
ไปที่หาด
 
ก็ตอนนี้
Bm 
ผมก็เหงาอยู่นี่หน่
า 
 
แค่อยากจะเจอ
 
โอ๊ะโอ๊
Am 
ย..เธอแค่ออกมาเจอกั
นได้เปล่า
 
เบบี้
Bm 
ไม่ต้องกลัวผมไม่กั

 
โอ๊ะโอ๊
Am 
ย..พาเธอลงดำน้ำไป
ดูปลา
 
ดู
Bm 
ปลาดาว ม้าน้ำ และโลม
า 
 
ดาดี๊ดา
 
โอ๊ะโอ๊
Am 
ย..เห้ย! 
 
นั่นมันฉลา
มนี่หว่า
 
แล้วเธอจะก
Bm 
ลัวหรือเปล่า 
 
แล้วเธอจะกลั
วหรือเปล่า

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

 
ถ้าเธอเป็นฉล
Am 
าม 
 
ฉันจะเป็นทะ
เล
 
ถ้าเธออยากโด
Bm 
นเปย์ 
 
ให้เธอเซชื่อเร
 
และถ้าอยากมี
Am 
รัก 
 
เธอก็ต้องมาทั
 
อยากเปนคลื่นมาซั
Bm 
ดเธอที่ริมชายหา

 
Oh oh o
Am 
 
ทะเลอันตรา
 
ฉันจะคอยดูแ
Bm 
ลไม่ให้เธอต้องอับอา
 
นั่งรอแต่เธ
Am 
ออยู่ที่ริมหาดทร
าย
 
ถ้าเธออยากได้บ้
Bm 
านฉันก็พร้อมจะจ่
าย

 
ฉันไม่
Am 
ดูหรอกนะทะลงทะเล
เห็นหน้าเธอฉันก็โอเค
 
หา
Bm 
กเธอเซว่าเยสก็เคเปล่
า 
 
(เคเปล่า)
 
ฉันไม่ใส่
Am 
หรอกนะกางกงกางเกงเห็น
หน้าเธอ
 
ฉันพร้อมจะเปย์
 
 
แต่
Bm 
ว่าฉันกลัวทำเธอออกข่าว 
 
 
(โหนกระสวย)

 
Am 
อเค 
 
นั่นมันฉลา
 
และฉันก็ร้องโอเ
Bm 
ย 
 
เพราะมันมาอีกสา
 
กินเ
Am 
จ 
 
ไม่กินหูฉลา
 
อยากจะขอเรียก แก
Bm 
ร็บ 
 
พี่บ้อนโอนได้เปล่

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

INSTRU | Am D | Bm E | ( 4 Times )

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

 
ฉล
Am 
ามน่ะชอบงับคุ
ณ 
 
ส่วนผ
Bm 
มน่ะชอบคุณ
งับ
 
แบบว่าผ
Am 
มแค่หลงรักคุ
ณ 
 
ไม่เค
Bm 
ยเป็นมาก่
อน
 
ถูกใ
Am 
จเธอคนนี้น่าดู
..โอ้ 
 
เบบี้
Bm 
โอนลี่ยู
 
แค่ได้
Am 
มองก็ทำให้ใ
จผมละล
Bm 
าย.. 
 
 

INSTRU | Am D | Bm E | ( 2 Times )

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites