บักบ่ได้หนังสือ เปา วงนิยม


INTRO | F C | Dm C |
INTRO | Bb Am | Bb C | C |

 
มันผิดที่เฮ
านั้นอินกับเขาเกินไ
 
บ่ต้องโทษไ
Dm 
ผมันผิดที่ใจเจ้าข
Am 
อง
 
บ่มีสิ
Bb 
ทธิ์อีหยัง สิไป
เรียกร้อง
 
ขอคว
Gm 
ามเป็นธรรมให้กับหัวใ

 
มันผิดที่เฮ
าเองนั้นฮักคนง่
าย
 
ก็ต้องเจ็บใ
Dm 
จมันเป็นเรื่องธรรม
Am 
ดา
 
คิ
Bb 
ดไปเองทั้งที่เข
าบ่หัวซา
 
หลับ
Gm 
หู หลับตา.. ไปฮัก
เขา

 
เซลล์สมอ
Am 
งคงมีแปดหมื่นสี่พั
Dm 
 
เลยดึงดั
Am 
นแยกแยะบ่ไ
Dm 
ด้
 
เว้าม
Bb 
าน้ำตากะสิไห
ล จั่งแม่นปึกหล
Gm 
าย.. 

 
แค่เขาเว้านำ
กะมีผลต่อหัวใจ
 
เพ้อฝันไปไก
Dm 
ลทั้งที่เขาบ่ได้
Am 
ฮัก
 
เสือกคิ
Bb 
ดไปเองทั้งที่เจ้า
ของเป็นคนทัก
 
ที่เข
Gm 
าตอบกลับมันเป็นไปตาม..มาร
ยาท

 
มาปึกแท้น้
อจั่งแม่นบ่ได้หนังสื
 
จั่งแม่นมึงซื่อบื้
Dm 
อคักเด้น้อหัว
Am 
ใจ
 
กะสม
Bb 
ควรแล้วที่น้ำ
ตาไหล
 
แนวเข
Gm 
ากะบ่แม่นคนท่าใหญ่
 
มึ
Bb 
งกะเสือกคึดฝันไปไก
 
จั่งแม่นโง่หลายบ่ได้
หนังสือคัก

INSTRU | Bb F | Bb F |
INSTRU | Gm Am | Bb |
INSTRU | Gm Am Bb | C |

 
เซลล์สมอ
Am 
งคงมีแปดหมื่นสี่พั
Dm 
 
เลยดึงดั
Am 
นแยกแยะบ่ไ
Dm 
ด้
 
เว้าม
Bb 
าน้ำตากะสิไห
ล จั่งแม่นปึกหล
Gm 
าย.. 

 
แค่เขาเว้านำ
กะมีผลต่อหัวใจ
 
เพ้อฝันไปไก
Dm 
ลทั้งที่เขาบ่ได้
Am 
ฮัก
 
เสือกคิ
Bb 
ดไปเองทั้งที่เจ้า
ของเป็นคนทัก
 
ที่เข
Gm 
าตอบกลับมันเป็นไปตาม..มาร
ยาท

 
มาปึกแท้น้
อจั่งแม่นบ่ได้หนังสื
 
จั่งแม่นมึงซื่อบื้
Dm 
อคักเด้น้อหัว
Am 
ใจ
 
กะสม
Bb 
ควรแล้วที่น้ำ
ตาไหล
 
แนวเข
Gm 
ากะบ่แม่นคนท่าใหญ่
 
มึ
Bb 
งกะเสือกคึดฝันไปไก

 
แค่เขาเว้านำ
กะมีผลต่อหัวใจ
 
เพ้อฝันไปไก
Dm 
ลทั้งที่เขาบ่ได้
Am 
ฮัก
 
เสือกคิ
Bb 
ดไปเองทั้งที่เจ้า
ของเป็นคนทัก
 
ที่เข
Gm 
าตอบกลับมันเป็นไปตาม..มาร
ยาท

 
มาปึกแท้น้
อจั่งแม่นบ่ได้หนังสื
 
จั่งแม่นมึงซื่อบื้
Dm 
อคักเด้น้อหัว
Am 
ใจ
 
กะสม
Bb 
ควรแล้วที่น้ำ
ตาไหล
 
แนวเข
Gm 
ากะบ่แม่นคนท่าใหญ่
 
มึ
Bb 
งกะเสือกคึดฝันไปไก
 
จั่งแม่นโง่หลายบ่ได้
หนังสือคัก

 
แนวเข
Gm 
ากะบ่แม่นคนท่าใหญ่
 
มึ
Bb 
งกะเสือกคึดฝันไปไก
 
จั่งแม่นโง่หลายบ่ได้
หนังสือคัก

OUTRO | Bb F | Bb F |
OUTRO | Gm Am Bb | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites