อยากหลบปักษ์ใต้ อานัส


INTRO | Bb | Gm | Cm | F | Bb |

 
คิดถึง
Bb 
จังเลยดินแ
Dm 
ดนด้ามขวาน
 
ไม่หลบบ้า
Cm 
นนานปักษ์ใต้บ้าน
เรา

 
คนอยู่
Bb 
ทางนี้มันรู้
Dm 
สึกเหงา
 
คิดถึงกับข้
Cm 
าว น้ำชุบแกงเลี
ยง..ฝีมื
Bb 
อแม่.. 

 
คิดถึง
Bb 
ทะเลหาดทร
Dm 
ายสีขาว
 
ที่เราเคยนั่
Cm 
งแลเรือตังเก
 
เสียงคลื่
Bb 
นซัดฝั่ง ข้างริม
Dm 
ทะเล
 
เคยนั่งผูก
Cm 
เปลที่ใต้
ต้นพร้
Bb 
าว

 
คิดถึ
Cm 
งเสน่ห์ปักษ์ใต้ คิดถึ
Dm 
งเสียงมโนราห์
 
รองแ
Cm 
ง็งหนังลุงดังม
า มันชาดบาย
Bb 
ใจ
 
ปีนี้
Cm 
ไม่ได้หลบบ้าน อยู่
Dm 
ๆน้ำตาก็ไหล
 
คิดถึ
Cm 
งคนไกล คิดถึงปักษ์ใต้เหลือ
เกิน..

 
อีกไม่นานจะหลบไป
Bb 
..ไปหาคนไก
Dm 
ลที่ยังร
Gm 
 
คิดถึงแ
ม่ คิดถึงพ่
Eb 
อ ไปหอมแก้
มให้ชื่นใ
Bb 
 
คนแรกที่นึกถึ
Gm 
ง ในยามลูกนั้นท้อใ
Dm 
 
คิดถึงสุดหัวใ
Cm 
จ เดี๋ยวหลบไป
หาแน่
Bb 
นอน

INSTRU | Bb | Gm | Cm | F |
INSTRU | Bb | Gm | Cm F | Bb |

 
คิดถึ
Cm 
งเสน่ห์ปักษ์ใต้ คิดถึ
Dm 
งเสียงมโนราห์
 
รองแ
Cm 
ง็งหนังลุงดังม
า มันชาดบาย
Bb 
ใจ
 
ปีนี้
Cm 
ไม่ได้หลบบ้าน อยู่
Dm 
ๆน้ำตาก็ไหล
 
คิดถึ
Cm 
งคนไกล คิดถึงปักษ์ใต้เหลือ
เกิน..

 
อีกไม่นานจะหลบไป
Bb 
..ไปหาคนไก
Dm 
ลที่ยังร
Gm 
 
คิดถึงแ
ม่ คิดถึงพ่
Eb 
อ ไปหอมแก้
มให้ชื่นใ
Bb 
 
คนแรกที่นึกถึ
Gm 
ง ในยามลูกนั้นท้อใ
Dm 
 
คิดถึงสุดหัวใ
Cm 
จ.. 

 
อีกไม่นานจะหลบไป
Bb 
..ไปหาคนไก
Dm 
ลที่ยังร
Gm 
 
คิดถึงแ
ม่ คิดถึงพ่
Eb 
อ ไปหอมแก้
มให้ชื่นใ
Bb 
 
คนแรกที่นึกถึ
Gm 
ง ในยามลูกนั้นท้อใ
Dm 
 
คิดถึงสุดหัวใ
Cm 
จ เดี๋ยวหลบไป
หาแน่
Bb 
นอน

 
คิดถึงสุดหัวใ
Cm 
จ.. 
 
คิดถึงคนไกลทีอยู่ปั
Bb 
กษ์ใต้..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites