ลิขิตเอง โชค โชคมงคล


INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

 
บนเส้นทางนี้
..ที่เราได้เลือก
เอง
 
จะไม่หวั่นเกร
Bm 
ง 
 
แม้โดนเหยียดหยามสักเท่า
ไร

INSTRU | D | A | Bm | G |

 
ฝั
น..ที่วาดเอาไว้ 
 
รั
ก..ที่มีในใจ
 
พร้
Bm 
อมจะยอมเดินไปตามเส้นทา
 
ม้..จะมีอะไร.. 
 
เข้
า..มาทำลายทาง
 
ให้หม
Bm 
ดกำลังอ่อนล้า 
 
ก็ลุกขึ้นให
ม่

 
ช่วงชีวิ
Bm 
ตของคนเพียงห
F#m 
นึ่งคน
 
ที่อาจสับส
Bm 
นเดินตามใครบ
F#m 
อกไว้
 
มันเหนื่อย มันท้
อ 
 
ในทางที่ไม่ใช่
 
แต่สุดท้
Em 
ายก็รู้ 
 
ต้องการอะไร
..

 
ก็เป็นตัวเองวันนี้
..มันก็ดีที่สุด
แล้ว
 
รู้สึกดีที่ได้ ใช้
Bm 
ทุกลมหายใจ..เพื่อใครสักค
 
กับเรื่องราวที่โห
ดร้าย 
 
ทำให้เราเข้าใจใจค
 
ไม่เคยเสียดายเวลาที่พ
Bm 
ยายามหาตัวต
 
มีหนึ่งเหตุผล หนึ่งชีวิตลิขิ
ตเอง.. 
 
 

 
ในเส้นทา
งที่ฝัน 
 
กูขอเป็นคนเลือกเอง
 
ต่อให้ล้
มอีกสักพันครั้ง 
 
หรือแม่งจะพังอีกพันหน
 
ต่อให้ลำบา
Bm 
กลำบน 
 
กูขอชนด้วยตัวเอง
 
แม้ว่าสุดท้า
ยปลายทางมันอาจไม่เป็นดังฝัน

 
แต่ว่ากู
ขอทำมัน 
 
ด้วยสองมือของกูเอง
 
ในเส้นทา
งที่ฝัน 
 
กูขอเป็นคนเลือกเอง
 
ต่อให้ล้
Bm 
มอีกสักพันครั้ง 
 
หรือแม่งจะพังอีกพันหน
 
ต่อให้ลำบา
ลำบน 
 
กูขอชนด้วยตัวเอง

INSTRU | G | A | Bm | Bm |
INSTRU | G | A | F#m | G | A |

 
ช่วงชีวิ
Bm 
ตของคนเพียงห
F#m 
นึ่งคน
 
ที่อาจสับส
Bm 
นเดินตามใครบ
F#m 
อกไว้
 
มันเหนื่อย มันท้
อ 
 
ในทางที่ไม่ใช่
 
แต่สุดท้
Em 
ายก็รู้ 
 
ต้องการอะไร
..

 
ก็เป็นตัวเองวันนี้
..มันก็ดีที่สุด
แล้ว
 
รู้สึกดีที่ได้ ใช้
Bm 
ทุกลมหายใจ..เพื่อใครสักค
 
กับเรื่องราวที่โห
ดร้าย 
 
ทำให้เราเข้าใจใจค
 
ไม่เคยเสียดายเวลาที่พ
Bm 
ยายามหาตัวต

 
ทางที่เดินยังคงงดงา
ม 
 
แม้ว่ายังไม่ถึงจุดหม
าย
 
มีเรื่องราวข้างทางที่ทำ
Bm 
ให้เราเข้าใจ..
 
มีหนึ่งเหตุผล หนึ่งชีวิตลิขิตเอง..
 

INSTRU | D | A | Bm | G |

 
มีหนึ่งเหตุผลหนึ่งชีวิตลิขิตเอ
ง..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites