แม่ ไหมไทย หัวใจศิลป์


INTRO | Cm | Fm | G | Cm |

 
คึดฮอดเสมอเด้ออี
Fm 
แม่
 
เป็นห่วงคัก
Cm 
แท้ทำได้
Bb 
แค่เทียวโทรถาม
Eb 
ข่าว
Cm 
  วิถีคนสู้ชีวิต 
 
ขีดให้เดินทางบ่
Fm 
เซา
 
แต่ในทุก
Cm 
ก้าว 
 
เงา
Bb 
แม่บ่เคยห่าง
G 
ใจ

 
คึดฮอดเสมอเด้ออี
Fm 
แม่
 
เป็นห่วงคัก
Cm 
แท้ทำได้
Bb 
แค่เทียวโทรถาม
Eb 
ข่าว
Cm 
  วิถีคนสู้ชีวิต 
 
ขีดให้เดินทางบ่
Fm 
เซา
 
แต่ในทุก
Cm 
ก้าว 
 
เงา
Bb 
แม่บ่เคยห่าง
G 
ใจ

 
คึดฮอดเสมอเด้ออี
Fm 
แม่
 
เป็นห่วงคัก
Cm 
แท้ทำได้
Bb 
แค่เทียวโทรถาม
Eb 
ข่าว
Cm 
  วิถีคนสู้ชีวิต 
 
ขีดให้เดินทางบ่
Fm 
เซา
 
แต่ในทุก
Cm 
ก้าว 
 
เงา
Bb 
แม่บ่เคยห่าง
G 
ใจ

 
คึดฮอดเสมอเด้ออี
Fm 
แม่
 
เป็นห่วงคัก
Cm 
แท้ทำได้
Bb 
แค่เทียวโทรถาม
Eb 
ข่าว
Cm 
  วิถีคนสู้ชีวิต 
 
ขีดให้เดินทางบ่
Fm 
เซา
 
แต่ในทุก
Cm 
ก้าว 
 
เงา
Bb 
แม่บ่เคยห่าง
G 
ใจ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites