บ่ต้องห่วงอ้าย ไหมไทย หัวใจศิลป์


INTRO | C | Em | F | G |
INTRO | C | Em | F Fm | G |

 
อ้ายบ่ว่
า..คำล
Em 
าจากปากของเจ้
Am 
 
ถึงสิเหง
า..กะบ่
Em 
เป็นหยังน้อ
Am 
นาง
 
อ้า
ยเข้าใจน้อง
Fm 
หล่า ถึงเวล
Em 
าเลือกหนทา
Am 
งหย่าง
 
ยอมพ่
าย 
 
อ้ายยอมหลีกทา
 
ให้เจ้
า..
Zนั้นสำบาย
ใจ..  

 
บ่ต้องห่ว
งอ้ายดอกคนดี
..สิอยู่หม่องนี้
Em 
ยังมีน้ำต
Am 
 
กะเหมิดฮั
ก 
 
อ้ายฮู้ว่
าเจ้าคงต้อง
ไป
 
บ่ต้องห่
วงอ้ายดอกก้อน
คํา 
 
อ้ายสิจำ
Em 
มื้อนี้เอา
Am 
ไว้
 
ว่าเทื่อหนึ่
งเคยให้ใจ
..กับเข
า..คนที่
ฮักเฮาบ่จริ

 
บ่ต้องห่ว
ง..ห่ว
Em 
งอีหยังเด้อ
Am 
หล่า 
 
 
 
อ้ายบ่ว่
า..เข้าใจ
Em 
เจ้าเบิดทุกสิ่
Am 
 
ให้เข
า..ฮักเจ้
Fm 
าอีหลี 
 
อย่าคืออ้า
Em 
ยที่ถึกเจ้าถิ่
Am 
 
ถ้ามื้อใด๋
Dm 
เขาบ่ฮักจ
ริง.. 
 
โฮ..ให้คืนมาหาอ้า
ย.. 
 
 

 
บ่ต้องห่ว
งอ้ายดอกคนดี
..สิอยู่หม่องนี้
Em 
ยังมีน้ำต
Am 
 
กะเหมิดฮั
ก 
 
อ้ายฮู้ว่
าเจ้าคงต้อง
ไป
 
บ่ต้องห่
วงอ้ายดอกก้อน
คํา 
 
อ้ายสิจำ
Em 
มื้อนี้เอา
Am 
ไว้
 
ว่าเทื่อหนึ่
งเคยให้ใจ
..กับเข
า..คนที่
ฮักเฮาบ่จริ

INSTRU | C Em | Am | F G | C |
INSTRU | F Fm | Em Am | Dm | G |

 
บ่ต้องห่ว
งอ้ายดอกคนดี
..สิอยู่หม่องนี้
Em 
ยังมีน้ำต
Am 
 
กะเหมิดฮั
ก 
 
อ้ายฮู้ว่
าเจ้าคงต้อง
ไป
 
บ่ต้องห่
วงอ้ายดอกก้อน
คํา 
 
อ้ายสิจำ
Em 
มื้อนี้เอา
Am 
ไว้
 
ว่าเทื่อหนึ่
งเคยให้ใจ
..กับเข
า..คนที่
ฮักเฮาบ่จริ

 
กับเข
า.. 
 
โอโฮ
.. 
 
คนที่อ้ายฮักเบิดใจ..

OUTRO | F Fm | C |
OUTRO | C | Em | F G | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites