วงการเช็ดน้ำตา ไหมไทย หัวใจศิลป์


INTRO | F | Am | Gm | C |
INTRO | Dm Am | Dm Am |
INTRO | Gm C | F C |

 
อยู่
ซือๆ 
 
กะได้เข้าวงก
Am 
ารอกหัก
 
บ่ได้สมั
Gm 
คร..กะได้อยู่วงกา
รเช็ดน้ำ
ตา

 
ย่อนผู้สาว
Dm 
เฮาไปหลอยเว้า 
 
ไปหลอยแช
Am 
 
ไปแอ็ด ไปแร่ด ตะแลดแตดแต๋
 
 
ไปหลอยแหญ่กับเข
า.. 
 
แล้วเทฮักเฮา
ถิ่มเสย

 
กะเลยเจ็
Am 
บ..เลยคำว่าเจ็บไปอีกหล
Dm 
าย
 
ยืมน้ำตาจากชาติหน้ามาไห
Gm 
 
ยังระบา
ยเจ็บบ่เหมิ
ดเลย

 
ปานเอาค้อนฆ่างั
Dm 
วหน่ำหัวใจอ้าย
 
ภาพเจ้าไปนอนหง
Am 
ายคุยกับเขาก่าย
Dm 
เกย
 
เอาอ
Dm 
อกจากหัวบ่ได้
Gm 
เลย
 
เอาอ
Dm 
อกจากหัวใจบ่ได้
Gm 
เลย
 
กะเลยเจ็
Bb 
บ.. 
 
 
 
เลยคำว่าเจ็บหลา
ยๆ 
 
เท่า..

 
อยู่
ซือๆ 
 
กะได้เข้าวงกา
Am 
รหลบเลียแผลใจ
 
บ่
Gm 
ได้เข้าคิว 
 
กะได้อยู่วงกา
รฮักปลิว
เวินๆ

 
ย่อนผู้สาว
Dm 
เฮาไปหลอยเว้า 
 
ไปหลอยแช
Am 
 
ไปแอ็ด ไปแร่ด ตะแลดแตดแต๋
 
 
ไปหลอยแหญ่กับเข
า.. 
 
แล้วเทฮักเฮา
ถิ่มเสย

 
กะเลยเจ็
Am 
บ..เลยคำว่าเจ็บไปอีกหล
Dm 
าย
 
ยืมน้ำตาจากชาติหน้ามาไห
Gm 
 
ยังระบา
ยเจ็บบ่เหมิ
ดเลย

 
ปานเอาค้อนฆ่างั
Dm 
วหน่ำหัวใจอ้าย
 
ภาพเจ้าไปนอนหง
Am 
ายคุยกับเขาก่าย
Dm 
เกย
 
เอาอ
Dm 
อกจากหัวบ่ได้
Gm 
เลย
 
เอาอ
Dm 
อกจากหัวใจบ่ได้
Gm 
เลย
 
กะเลยเจ็
Bb 
บ.. 
 
 
 
เลยคำว่าเจ็บหลา
ยๆ 
 
เท่า..

INSTRU | Am | Dm | Gm C | F |
INSTRU | Dm | Am Dm | Gm C | F |

 
กะเลยเจ็
Am 
บ..เลยคำว่าเจ็บไปอีกหล
Dm 
าย
 
ยืมน้ำตาจากชาติหน้ามาไห
Gm 
 
ยังระบา
ยเจ็บบ่เหมิ
ดเลย

 
ปานเอาค้อนฆ่างั
Dm 
วหน่ำหัวใจอ้าย
 
ภาพเจ้าไปนอนหง
Am 
ายคุยกับเขาก่าย
Dm 
เกย
 
เอาอ
Dm 
อกจากหัวบ่ได้
Gm 
เลย
 
เอาอ
Dm 
อกจากหัวใจบ่ได้
Gm 
เลย
 
กะเลยเจ็
Bb 
บ.. 
 
 

 
ปานเอาค้อนฆ่างั
Dm 
วหน่ำหัวใจอ้าย
 
ภาพเจ้าไปนอนหง
Am 
ายคุยกับเขาก่าย
Dm 
เกย
 
เอาอ
Dm 
กอจากหัวบ่ได้
Gm 
เลย
 
เอาอ
Dm 
กอจากหัวใจบ่ได้
Gm 
เลย
 
กะเลยเจ็
Bb 
บ.. 
 
 
 
เลยคำว่าเจ็บหลา
ยๆ 
 
เท่า..

OUTRO | Gm | C | F |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites