ร่วมงานผ่านไลน์ ฮันนี่ นิชาดา


INTRO | Bm | E | D A |
INTRO | Bm | Bm A Bm |
INTRO | Bm | Bm | Bm | Bm |
INTRO | Bm | Bm | Bm | A Bm |
INTRO | Bm | Bm | G A | D |
INTRO | Bm | Em | A F#m | Bm |

 
ก่อนทำอะไร
Bm 
..ขอให้คิดดีๆ
 
คือถ้อยคำที่
Bm 
..น้องอยากฝากไปถึงอ้าย
 
พิมพ์เป็นข้อคว
E/G# 
าม..ผ่านแชทส่งช่อ
Em 
งทางไลน์
 
ส่งความในใ
Em 
จ.. 
 
ก่อนอ้ายจะเข้
F#m 
าวิวาห์

 
ในฐานะน้
Bm 
อง..คนเคยเดินเคียงร่วมทาง
 
ความสุขสมห
Bm 
วัง ขอให้มี 
 
แก่พี่เถิดหนา
 
กะดีใจนำ
Bm 
ที่อ้าย..เป็นฝั่ง 
 
เป็นฝ
Em 
 
ยิ้มทั้งน้ำตา
พิมพ์คำ
F#m 
อวยพรส่งไป 
 
 
Bm 

 
ขอให้ฮั
กของอ้ายนั้นจงสุ
Bm 
ขขี
 
นับต่อจากนี้
คิดให้ดี
ก่อนทำอะไร
 
ก่อนจะทำผิด
Bm 
..ให้คิดฮอดเขาหลายๆ
Em 
 
อย่าทำให้เขาเสียใ
จ และขอให้
ฮักกันนานๆ
Bm 

 
หากวันวิวา
Bm 
ห์..น้องบ่ได้มาอวยพร
 
บ่ต้องออนซอ
Bm 
น ปล่อยไปตามสถานการณ์
 
ขอบคุณ ที่ยังบ่ลื
E/G# 
ม ยังอุตส่าห์เชิญมาร่วมงา
Em 
 
แต่หัวใจน้องบ่ด้า
น 
 
คงร่ว
F#m 
มงาน..แค่ทาง
Bm 
ออนไลน์

INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | Bm | Bm | Bm |
INSTRU | Bm | Em | A F#m | Bm |

 
ขอให้ฮั
กของอ้ายนั้นจงสุ
Bm 
ขขี
 
นับต่อจากนี้
คิดให้ดี
ก่อนทำอะไร
 
ก่อนจะทำผิด
Bm 
..ให้คิดฮอดเขาหลายๆ
Em 
 
อย่าทำให้เขาเสียใ
จ 
 
และขอให้
ฮักกันนานๆ
Bm 

 
หากวันวิวา
Bm 
ห์..น้องบ่ได้มาอวยพร
 
บ่ต้องออนซอ
Bm 
น ปล่อยไปตามสถานการณ์
 
ขอบคุณ ที่ยังบ่ลื
E/G# 
ม ยังอุตส่าห์เชิญมาร่วมงา
Em 
 
แต่หัวใจน้องบ่ด้า
น 
 
คงร่ว
F#m 
มงาน..แค่ทาง
Bm 
ออนไลน์

OUTRO | Bm | Em | A F#m | Bm |
OUTRO | Em A | Bm | Bm | Baug |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites