รจนา วงสะไบ


INTRO | Am Em | Am Em | Am |
INTRO | F | G | Am | F | G | Am |

 
แม่นางรจ
Am 
นา
 
เธอมีสาย
Em 
ตา 
 
มองเงาะเป็นท
Am 
อง
 
ตัวพี่ไ
Em 
ด้ 
 
แต่ยื่นม
Am 
อง
 
มองเงาะเป็น
Em 
ทอง 
 
น้องมองตรงไ
Am 
หน 
 
 
Em 
 
อันว่าพระสั
Am 
งข์ 
 
พอถอด
Em 
มาก็กลายเป็นเ
Am 
งาะ
 
พี่ได้
Em 
แต่ยื่นหัวเ
Am 
ราะ
 
มองน้องรักเ
Em 
งาะ 
 
เหมือนใน
C 
นิทาน..

F 
  ถึงพี่ 
 
ไม่ค่อยห
G 
ล่อ
 
  แต่ขอ บอกน้องรจ
F 
น้อ
 
  พี่ยัง รูปหล่อ กว่าเ
Am 
งาะ
F 
  อาจไม่วิเศษ 
 
เหมือ
G 
นเงาะ
 
  จะเหาะ ก็เหาะไม่เ
F 
ป็น
 
  จะขอ เป็นคนติดดิน..
 

INSTRU | Am Em | Am Em | Am |
INSTRU | F | G | Am | F | G | Am |

 
แม่นางรจ
Am 
นา
 
เธอมัวลุ่มห
Em 
ลง 
 
กับเงาะรูปง
Am 
าม
 
แต่อย่าง
Em 
ไร 
 
ก็ต
Am 
าม
 
พี่ไม่ประณ
Em 
าม 
 
ว่าเธอนั้นเ
Am 
ลว 
 
 
Em 
 
จะขอเป็น
Am 
คน 
 
ที่จม
Em 
อยู่ 
 
ในป่าเ
Am 
หว
 
กลางแสง
Em 
ไฟ 
 
และแสงเ
Am 
พลง
 
ที่ร้อนร
Em 
ะอุ 
 
ค่อยเผ่า
C 
หัวใจ..

F 
  ถึงพี่ 
 
ไม่ค่อยห
G 
ล่อ
 
  แต่ขอ บอกน้องรจ
F 
น้อ
 
  พี่ยัง รูปหล่อ กว่าเ
Am 
งาะ
F 
  อาจไม่วิเศษ 
 
เหมือ
G 
นเงาะ
 
  จะเหาะ ก็เหาะไม่เ
F 
ป็น
 
  จะขอ เป็นคนติดดิน..
 

OUTRO | Am Em | Am Em | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites