โม้งทึงโม้ง ก้อย กินรี


INTRO | Em | ( 8 Times )
INTRO | G Em | C D | ( 4 Times )

 
รัก
เธอจะตาย 
 
หวง
Em 
เธอจะตาย
 
อยา
กจะได้อะไร
 
รัก
เธอคนเดียว 
 
คิด
Em 
ถึงเธอคนเดียว
 
เธอ
อย่าคิดถึงใค
 
อยากได้
ก็ต้องยอม 
 
ฝื
Em 
นก็ต้องยอม
 
เธ
อจะเอายังไ
 
ไป
มีคนอื่น 
 
สวมเขา
Em 
ให้ฉันไว้
 
ทำ
อย่างนี้ตั้ง
นาน

 
หมดเวล
Bm 
าของพระ
Em 
เอก
 
ไม่มี
Bm 
แล้ว 
 
ให้นาง
Em 
เอก
 
และฉั
น..จะทำใ
ห้รู้สักที..

 
เสียใ
จ 
 
ที่แฟนมี
Em 
ชู้
 
เธอคงไม่รู้
..ไม่รู้..ไม่รู้
ว่าฉันก็มี
 
ไม่อยา
กจะทำอย่างนี้
Em 
 
เธอก็รู้ดี
ที่เป็นอย่างนี้
นั้นเป็นเพราะ
ใคร

INSTRU | Em | ( 8 Times )
INSTRU | G Em | C D | ( 4 Times )

 
รัก
เธอจะตาย 
 
หวง
Em 
เธอจะตาย
 
อยา
กจะได้อะไร
 
รัก
เธอคนเดียว 
 
คิด
Em 
ถึงเธอคนเดียว
 
เธอ
อย่าคิดถึงใค
 
อยากได้
ก็ต้องยอม 
 
ฝื
Em 
นก็ต้องยอม
 
เธ
อจะเอายังไ
 
ไป
มีคนอื่น 
 
สวมเขา
Em 
ให้ฉันไว้
 
ทำ
อย่างนี้ตั้ง
นาน

 
หมดเวล
Bm 
าของพระ
Em 
เอก
 
ไม่มี
Bm 
แล้ว 
 
ให้นาง
Em 
เอก
 
และฉั
น..จะทำใ
ห้รู้สักที..

 
เสียใ
จ 
 
ที่แฟนมี
Em 
ชู้
 
เธอคงไม่รู้
..ไม่รู้..ไม่รู้
ว่าฉันก็มี
 
ไม่อยา
กจะทำอย่างนี้
Em 
 
เธอก็รู้ดี
ที่เป็นอย่างนี้
นั้นเป็นเพราะ
ใคร

 
เสียใ
จ 
 
ที่แฟนมี
Em 
ชู้
 
เธอคงไม่รู้
..ไม่รู้..ไม่รู้
ว่าฉันก็มี
 
ไม่อยา
กจะทำอย่างนี้
Em 
 
เธอก็รู้ดี
ที่เป็นอย่างนี้
นั้นเป็นเพราะ
ใคร

OUTRO | Em | ( 8 Times ) | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites