เริ่มถิ่มอ้ายแต่มื่อได๋ เอกพล มนต์ตระการ


INTRO | Bb | Gm | Eb | F | Bb |

 
เห็นน้องโพสสต์หน้าวอ
Bb 
ล์
 
บอกว่าพ้
Dm 
อตัวจริงแล้ววัน
Gm 
นี้
 
อ้ายบ่เข้าใจอีห
Cm 
ลี 
 
แล้วอ้ายคนนี้มันเป็นผู้ใ
Dm 
ด๋
 
เลยกดเข้าไป
Eb 
..อ่านดู
จึงฮู้ควา
Gm 
มจริง

 
บัดใด๋แท้
Eb 
เพิ่นมีผู้ให
ม่
 
โพสต์จีบกันไ
Dm 
ปกันมานัวเนี
Bb 
 
อ่านดู
Eb 
จนน้ำตาเหี่
ย 
 
เฮ็ดได้จั่งใ
Bb 
ด๋
 
อินบ็อก
Eb 
ซ์ไปถามคนดี
 
ที่ทำแบบนี้
Dm 
ความหมายอย่างไร
Bb 
 
โคตรเสียใจ
Eb 
.. กับคำ
ที่น้องตอบ
Bb 
มา..

 
ปล่อยน้องไป
Eb 
สาถ่อ
 
อย่ามาวอ
Bb 
นมาเว้นกับน้องอี
 
สัญญาฮัก
Eb 
สองเฮาให้ฉี
ก..มันถิ่
Bb 
มสา
 
จนน้ำตา
Eb 
อ้ายไห
ล 
 
แต่ตอนใด๋
Bb 
น้อเจ้
Dm 
 
ไปฮักเข
Eb 
า ถิ่มอ้า
ยตั้งแต่มื้อใด๋
 
แล้วที่เค
Bb 
ย..มีอีหยังกั
Dm 
น มันบ่สำคัญแม่นบ้อ
 
คือว่าละเนา
Eb 
ะ อ้ายมั
นบ่หล่อส่ำเ
Bb 
ขา

 
เริ่มถิ่มอ้ายแต่มื้อใด๋
Bb 
จึงอินบ็อ
Dm 
กซ์ไปถามคนดี
Bb 
 
ที่ทำแบบนี้
Dm 
ความหมายอย่างไร
Bb 
 
โคตรเสียใจ
Eb 
..กับคำ
ที่น้องตอบ
Bb 
มา

 
ปล่อยน้องไป
Eb 
สาถ่อ
 
อย่ามาวอ
Bb 
นมาเว้นกับน้องอี
 
สัญญาฮัก
Eb 
สองเฮาให้ฉี
ก..มันถิ่
Bb 
มสา
 
จนน้ำตา
Eb 
อ้ายไห
ล 
 
แต่ตอนใด๋
Bb 
น้อเจ้
Dm 
 
ไปฮักเข
Eb 
า 
 
ถิ่มอ้า
ยตั้งแต่มื้อใด๋
 
แล้วที่เค
Bb 
ย..มีอีหยังกั
Dm 
น มันบ่สำคัญแม่นบ้อ
 
คือว่าละเนา
Eb 
ะ อ้ายมั
นบ่หล่อส่ำเ
Bb 
ขา

INSTRU | Eb F | Bb Dm | Eb F |
INSTRU | Bb Dm | Dm | Eb F | Bb |

 
เริ่มถิ่มอ้ายแต่มื้อใด๋
Bb 
จึงอินบ็อ
Dm 
กซ์ไปถามคนดี
Bb 
 
ที่ทำแบบนี้
Dm 
ความหมายอย่างไร
Bb 
 
โคตรเสียใจ
Eb 
..กับคำ
ที่น้องตอบ
Bb 
มา

 
ปล่อยน้องไป
Eb 
สาถ่อ
 
อย่ามาวอ
Bb 
นมาเว้นกับน้องอี
 
สัญญาฮัก
Eb 
สองเฮาให้ฉี
ก..มันถิ่
Bb 
มสา
 
จนน้ำตา
Eb 
อ้ายไห
ล 
 
แต่ตอนใด๋
Bb 
น้อเจ้
Dm 
 
ไปฮักเข
Eb 
า 
 
ถิ่มอ้า
ยตั้งแต่มื้อใด๋
 
แล้วที่เค
Bb 
ย..มีอีหยังกั
Dm 
น มันบ่สำคัญแม่นบ้อ
 
คือว่าละเนา
Eb 
ะ อ้ายมั
นบ่หล่อส่ำเ
Bb 
ขา

 
จนน้ำตา
Eb 
อ้ายไห
ล แต่ตอนใด๋
Bb 
น้อเจ้
Dm 
 
ไปฮักเข
Eb 
า ถิ่มอ้า
ยตั้งแต่มื้อใด๋
 
แล้วที่เค
Bb 
ย..มีอีหยังกั
Dm 
น มันบ่สำคัญแม่นบ้อ
 
คือว่าละเนา
Eb 
ะ อ้ายมั
นบ่หล่อส่ำ
Bb 
เขา..
Dm 
Bb 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites