จีบฉันที BlackVanilla (แบล็ควานิลลา)


INTRO | G | G | G | G |

 
เป็น
อะไรก็ไม่รู้ 
 
ใครว่าเราเช้าชู้กันจริ
ง.. อ๊า แย๊
 
แค่
เจอใครก็อยากปิ๊ง 
 
เอาเข้าจริงซิถอยประจำ
..อ๋อย

 
ทั้งที่หลง
Am 
เธอจนออกจะเว่อร์ไ
 
ได้แต่อึ้ง
Bm 
จริง ๆ พอเจอหน้า
จัง 
 
 
ขากรรไก
Am 
ร..  มั
Bm 
น..  ค้า
ง..  พูดไม่ไห

 
เธอ
น่ะโดนสุด ๆ แล้ว แต่ว่าใจมันแป้วอยู่ดี.
.
 
ใคร
ก็เข้ามาตีซี้ 
 
จะไปสู้กับเขายังไงอ่
ะ..

 
เพราะฉันหลง
Am 
เธอจนออกจะเว่อร์ไป
 
ได้แต่อึ้ง
Bm 
จิงๆ 
 
หากเธอนั้น
มีใจ
 
ช่วยอะไ
Am 
ร..  สั
Bm 
ก..  อย่
าง..  ได้ไห
ม..

 
อยากให้ช่ว
ยมาจีบ 
 
มาจีบฉันที
 
มาจีบ มาจีบ ฉันที
..ชะเง้
อรอนานแล้ว
 
จี
บ มาจีบ มาจีบ ฉันที
..มาจีบ 
 
มาจีบฉันสัก
ที
 
ฉันทอ
ด 
 
สะพา
นให้แล้
ว..

INSTRU | G | G | G | G |

 
อย
ากจะเดินไปบอกรัก 
 
แค่จิ้งจกมันทักยังกลั
ว..
 
ปล่อ
ยมันเป็นไปอย่างเนี้ย
 
ต้องกินแห้วกระป๋องชัวร์ๆ
..นะ

 
เพราะฉันหลง
Am 
เธอจนออกจะเว่อร์ไป
 
ได้แต่อึ้ง
Bm 
จิงๆ 
 
หากเธอนั้น
มีใจ
 
ช่วยอะไ
Am 
ร..สัก
Bm 
..อย่า
ง..ได้ไห
ม..

 
อยากให้ช่ว
ยมาจีบ 
 
มาจีบฉันที
 
มาจีบ มาจีบ ฉันที
..ชะเง้
อรอนานแล้ว
 
จี
บ มาจีบ มาจีบ ฉันที
..มาจีบ 
 
มาจีบฉันสัก
ที
 
ฉันทอ
ด 
 
สะพา
นให้แล้
ว..

INSTRU | G | G | G | G |

 
ไม่
Am 
ใช่คนที่ดูดี 
 
ไม่
Bm 
ได้มีอะไร
 
เพื่อ
Am 
นก็เชียร์ตั้งเท่าไร 
 
ไม่
Bm 
เลย 
 
ไม่มั่นใจ
 
ขอ
Am 
นะเธออย่าเดินผ่าน
 
ช่ว
Bm 
ยคนธรรมดาอย่างฉั
น..สัก..ครั้ง.. 
 
ได้ไห
ม..

 
อยากให้ช่ว
ยมาจีบ 
 
มาจีบฉันที
 
มาจีบ มาจีบ ฉันที
..ชะเง้
อรอนานแล้ว
 
จี
บ มาจีบ มาจีบ ฉันที
..มาจีบ 
 
มาจีบฉันสัก
ที
 
ฉันทอ
ด 
 
สะพา
นให้แล้
 
ว..

OUTRO | G | G | G | G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites