แพ้ก็แค่พอ MEAN feat. PUN


INTRO | A | C#m | D | Dm |

A 
ฝืนแค่ไหนก็คงต้องลา
 
ไม่มี
C#m 
ทางขอร้องให้เธอกลับมา
 
ไม่เ
D 
ห็นทางออก.. 
 
ตั้งแต่
Dm 
รู้คำตอบ

 
ต่อให้
A 
รั้งเธอไว้ก็ไปอยู่ดี 
 
ไม่มี
C#m 
คำว่ารักที่เคยมี
 
จบแ
D 
ล้วทุกอย่าง 
 
คงไม่มี
Dm 
แสงสว่าง

 
หัว
C#m 
ใจสร้างไว้ให้ใครทำ
F#m 
ร้ายหรือเปล่า
 
หรือว่า
Bm 
เป็นแค่บทพิสูจน์ของ
E 
มัน
 
หยดน้ำ
C#m 
ตาที่ไหลก็มีความ
F#m 
หมายเช่นกัน
 
เอาไว้เ
Bm 
ตือน 
 
เอาไว้บอกฉัน..ให้ย
E 
อม

 
คนที่มัน
A 
แพ้ก็แค่ต้องพอ 
 
ไม่
C#m 
มีใครขอให้รอ
 
จบแ
D 
ล้วก็แค่ต้องยอม 
 
แค่เ
Dm 
ช็ดน้ำตา
 
ต่อจาก
A 
นี้ต้องใช้เวลาให้มัน
C#m 
ฟื้น ให้มันเยียวยา
 
คงจะไ
D 
ม่เป็นไรหรอก
 
ถ้ามันเ
Dm 
หงาก็แค่ต้องกอดน้ำตา

INSTRU | A | F#m | Bm | D |

A 
ถึงเวลาต้องยอมรับความเป็นจริง
 
ถึงเวลาที่ฉันต้อง
C#m 
เรียนรู้ที่จะยิ้มให้ความพ่ายแพ้
 
แม้จะไม่ชินเท่า
D 
ไร 
 
ที่ต้องกลับไปเริ่มใหม่
 
ทำเหมือนว่าเธอหาย
Dm 
ไป
 
ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนนี้เราเคยมีกันเป็นลมหายใจ
 

A 
  และใช่เธอจำได้ไหม 
 
หรือว่ามันไม่เคยคล้าย
C#m 
  ฉันพยายามจะทำทุกวิธี 
 
แต่มันไม่มีความหมาย..
D 
  ทำได้เพียงแค่กอดใจ 
 
ใน
Dm 
วันที่เธอไปกอดใคร
 
  จนบางทีมันก็สงสัยว่า..
 

 
หัว
C#m 
ใจสร้างไว้ให้ใครทำ
F#m 
ร้ายหรือเปล่า
 
หรือว่า
Bm 
เป็นแค่บทพิสูจน์ของ
E 
มัน
 
หยดน้ำ
C#m 
ตาที่ไหลก็มีความ
F#m 
หมายเช่นกัน
 
เอาไว้เ
Bm 
ตือน 
 
เอาไว้บอกฉัน..ให้ย
E 
อม

 
คนที่มัน
A 
แพ้ก็แค่ต้องพอ 
 
ไม่
C#m 
มีใครขอให้รอ
 
จบแ
D 
ล้วก็แค่ต้องยอม 
 
แค่เ
Dm 
ช็ดน้ำตา
 
ต่อจาก
A 
นี้ต้องใช้เวลาให้มัน
C#m 
ฟื้น ให้มันเยียวยา
 
คงจะไ
D 
ม่เป็นไรหรอก
 
ถ้ามันเ
Dm 
หงาก็แค่ต้องกอดน้ำตา

A 
ถึงเวลาต้องยอมรับความเป็นจริง
 
ถึงเวลาที่ฉันต้อง
C#m 
เรียนรู้ที่จะยิ้มให้ความพ่ายแพ้
 
แม้จะไม่ชินเท่าไร
 
 
จบแ
D 
ล้วก็แค่ต้องยอม 
 
แค่
Dm 
เช็ดน้ำตา
 
ต่อจาก
A 
นี้ 
 
ใช่เธอจำได้ไหม
 
หรือว่ามันไม่เคย
C#m 
คล้าย
 
แต่มันไม่มีความห
D 
มาย
 
ถ้ามัน
Dm 
เหงา 
 
ก็แค่ต้องกอดน้ำ
A 
ตา..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites