โสดก็อ่อย ไม่สอยก็อด Model


INTRO | Gm | F | Eb | Gm | F |
INTRO | Gm | F | Eb | Gm |
INTRO | Gm | F | Eb | Gm | F |

Gm 
อยู่คนเดียวมานาน 
 
 
F 
ภูมิต้นทานความเหงา
Eb 
เริ่มที่จะบางเบา 
 
ทำ
Gm 
งานลดลงไป
Gm 
เห็นเพื่อนลงรูปคู่ 
 
 
F 
ไปไหนมาไหน
Eb 
มันอิจฉาในใจ 
 
 
Gm 
อยากมีใครสักคน

 
เลยแต่ง
Cm 
ตัวให้วูบวาบ 
 
ถ่ายรูป
Dm 
ภาพเรียกยอดไลท์
 
รอบ่าวๆ  
Eb 
มากดหัวใ
F 
จหลา
Bb 
ยๆ 
 
ดวง
 
พร้อมแคป
Cm 
ชั่นในตอนนี้ 
 
โสดเป็น
Dm 
ปีไม่มีคนควง
 
อยากมี
Eb 
หวง 
 
อยากมีค
F 
นหึง

Gm 
โสดก็เลยอ่อย 
 
ถ้าไม่สอยเดี๋ยวก็อด
 
ของ
F 
ดีเดี๋ยวก็หมด 
 
เดียวได้
Bb 
นั่งอดอยู่
Dm 
หลาว
 
อย่า
Gm 
มัวแต่กดรัก 
 
ลองกด
Cm 
ทักมาตะบ่าว
 
หัวใ
F 
จของน้องสาว 
 
ยัง
Gm 
ว่างทั้งสี่ห้อง

Gm 
โสดก็เลยอ่อย 
 
ถ้าไม่สอยเดียวก็แห้ว
F 
อ่อยให้พี่บ่าวแล้วอย่า
Bb 
ทำเป็นไม่
Dm 
มอง
 
รอ
Gm 
พี่เดินเข้ามา 
 
เป็นเจ้า
Cm 
เข้าเป็นเจ้าของ
 
พี่อ
F 
ย่ามัวแต่มอง 
 
 
Gm 
เมื่อไหร่ได้ลองของดี
Cm 
โอ หะโอๆ หะ
Gm 
โอ 
 
 
F 
โอะโอ 
 
หะ
Gm 
โอ

INSTRU | Gm | F | Eb | Gm |
INSTRU | Gm | F | Eb | Gm | Gm |

 
เลยแต่ง
Cm 
ตัวให้วูบวาบ 
 
ถ่ายรูป
Dm 
ภาพเรียกยอดไลท์
 
รอบ่าวๆ  
Eb 
มากดหัวใ
F 
จหลา
Bb 
ยๆ 
 
ดวง
 
พร้อมแคป
Cm 
ชั่นในตอนนี้ 
 
โสดเป็น
Dm 
ปีไม่มีคนควง
 
อยากมี
Eb 
หวง 
 
อยากมีค
F 
นหึง

Gm 
โสดก็เลยอ่อย 
 
ถ้าไม่สอยเดี๋ยวก็อด
 
ของ
F 
ดีเดี๋ยวก็หมด 
 
เดียวได้
Bb 
นั่งอดอยู่
Dm 
หลาว
 
อย่า
Gm 
มัวแต่กดรัก 
 
ลองกด
Cm 
ทักมาตะบ่าว
 
หัวใ
F 
จของน้องสาว 
 
ยัง
Gm 
ว่างทั้งสี่ห้อง

Gm 
โสดก็เลยอ่อย 
 
ถ้าไม่สอยเดียวก็แห้ว
F 
อ่อยให้พี่บ่าวแล้ว 
 
อย่า
Bb 
ทำเป็นไม่
Dm 
มอง
 
รอ
Gm 
พี่เดินเข้ามา 
 
เป็นเจ้า
Cm 
เข้าเป็นเจ้าของ
 
พี่อ
F 
ย่ามัวแต่มอง 
 
 
Gm 
เมื่อไหร่ได้ลองของดี

INSTRU | Gm | Cm | F | Gm |

Gm 
โสดก็เลยอ่อย 
 
ถ้าไม่สอยเดี๋ยวก็อด
 
ของ
F 
ดีเดี๋ยวก็หมด 
 
เดียวได้
Bb 
นั่งอดอยู่
Dm 
หลาว
 
อย่า
Gm 
มัวแต่กดรัก 
 
ลองกด
Cm 
ทักมาตะบ่าว
 
หัวใ
F 
จของน้องสาว 
 
ยัง
Gm 
ว่างทั้งสี่ห้อง

Gm 
โสดก็เลยอ่อย 
 
ถ้าไม่สอยเดียวก็แห้ว
F 
อ่อยให้พี่บ่าวแล้วอย่า
Bb 
ทำเป็นไม่
Dm 
มอง
 
รอ
Gm 
พี่เดินเข้ามา 
 
เป็นเจ้า
Cm 
เข้าเป็นเจ้าของ
 
พี่อ
F 
ย่ามัวแต่มอง 
 
 
Gm 
เมื่อไหร่ได้ลองของดี
Cm 
โอ หะโอๆ หะ
Gm 
โอ 
 
 
F 
โอะโอ 
 
หะ
Gm 
โอ

OUTRO | Gm | F | Eb | Gm |
OUTRO | Gm | F | Eb | Gm | F | Gm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites