รักแท้ยังรอ อ้อย กะท้อน


INTRO | Cm Eb | Fm Cm | ( 2 Times )

Cm 
สิ่งที่ผ่านไปแ
Eb 
ล้ว 
 
 
Bb 
ทำให้เธอเสีย
Cm 
ใจ
 
ทำให้เธอหวั่นไ
Eb 
หว 
 
 
Fm 
ร้องไห้เสียน้ำ
Bb 
ตา
Eb 
เธอเศร้
Bb/D 
าซึมทุกข์
Cm 
ตรม 
 
ระ
Fm 
ทมใจอ่อน
Bb 
ล้า
Fm 
เหมือนคนไร้วิญ
Bb 
ญา 
 
 
G7 
ดวงตาเธอเหม่อ
Cm 
ลอย

Cm 
เจ็บสักเพียงไ
Eb 
หน 
 
หัว
Bb 
ใจคงไม่
Cm 
ฝ่อ
 
ร้องไห้ให้มัน
Eb 
พอ 
 
แต่
Fm 
ขออย่าท้อที่
Bb 
ใจ
Eb 
เพียงแ
Bb/D 
ค่คนคน
Cm 
หนึ่ง 
 
เขา
Fm 
เดินผ่านเธอ
Bb 
ไป
 
แค่
Fm 
คนคนหนึ่งจาก
Bb 
ไป 
 
ไม่เท่าไ
G7 
หร่หรอก
Cm 
เธอ

Ab 
เธอเสีย
Bb 
ใจ 
 
 
G7 
เธอช้ำ
Cm 
ใจ
Fm 
มันเป็นแค่อา
Bb 
การ 
 
ไม่
Eb 
ใช่
Bb/D 
เรื่อง
Cm 
ใหญ่
Fm 
เธอยังไม่
Bb 
ตาย 
 
ยังไม่
Eb 
แพ้
Fm 
ล้มแล้วลุกขึ้น
Bb 
มา 
 
บอก
Eb 
ลา
Bb/D 
หัวใจอ่อน
Cm 
แอ
 
ความ
Fm 
หลังอย่าเหลียว
Bb 
แล 
 
รัก
G7 
แท้ยังรอ
Cm 
เธอ

Cm 
เธอเองก็คง
Eb 
รู้ 
 
 
Bb 
รักมีผิดหวังส
Cm 
มใจ
 
เจ็บช้ำสักเพียงไ
Eb 
หน 
 
ก็
Fm 
ขอให้ลุกขึ้น
Bb 
มา
 
ยัง
Eb 
มีเส้น
Bb/D 
ทางเดิน
Cm 
ใหม่ 
 
 
Fm 
รอให้เธอไข
Bb 
ว่คว้า
Fm 
ยังมีคนดี
Bb 
กว่า 
 
เก็บ
G7 
รัก 
 
ไว้รอ
Cm 
เธอ

INSTRU | F | Cm | F | Cm |
INSTRU | F | Eb | G7 | Cm | Cm |

Ab 
เธอเสีย
Bb 
ใจ 
 
 
G7 
เธอช้ำ
Cm 
ใจ
Fm 
มันเป็นแค่อา
Bb 
การ 
 
ไม่
Eb 
ใช่
Bb/D 
เรื่อง
Cm 
ใหญ่
Fm 
เธอยังไม่
Bb 
ตาย 
 
ยังไม่
Eb 
แพ้
Fm 
ล้มแล้วลุกขึ้น
Bb 
มา 
 
บอก
Eb 
ลา
Bb/D 
หัวใจอ่อน
Cm 
แอ
 
ความ
Fm 
หลังอย่าเหลียว
Bb 
แล 
 
รัก
G7 
แท้ยังรอ
Cm 
เธอ

 
ความ
Fm 
หลังอย่าเหลีย
Bb 
วแล
 
รัก
G7 
แท้.. 
 
ยังรอ
Cm 
เธอ..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites