365วัน เบิ้ล ปทุมราช feat. MAN’R


Tune to Eb
INTRO | D | E | A | A |

 
โสดน
A 
านแล้วหนา..
 
สามร้อยหกสิบ
F#m 
ห้าวัน
 
เธอ
D 
ทำให้ฉัน
 
ต้องน
E 
อนกอดหมอนเดียวด
A 
าย 
 
บ่มีไผ
 
ก่
D 
อนหน้านี้หนึ่ง
E 
ปี
 
มีแฟนที่แส
C#m 
นดีอยู่เคียงข้า
F#m 
งกาย
 
E 
อนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
บ่มีไ
E 
ผ..
 
สามร้อยหกสิบ
A 
ห้าวัน

INSTRU | D | C#m | Bm | A |
INSTRU | D | C#m | Bm E | A |

A 
อยู่คนเดียวก็คงไม่ตาย 
 
แต่หาก
C#m 
มีคู่ก็คงสบาย
D 
  แต่นานเท่าไร 
 
ทำไ
A 
มไม่มีใคร
A 
  เมื่อคนก่อนนั้น 
 
ไอ้เ
E 
รายังมีเยื่อใย
C#m 
  จะถามหัวใจ 
 
วัน
F#m 
ไหนถึงจะลืม

Bm 
เหมือนว่าใจต้องการ
 
แต่ในบาง
F#m 
ครั้งก็ยังสับสน
 
หรืออาจเป็น
D 
คน..ที่คิดมากไ
E 
ป.. 
 
โฮ..

 
โสดน
A 
านแล้วหนา..
 
สามร้อยหกสิบ
F#m 
ห้าวัน
 
เธอ
D 
ทำให้ฉัน
 
ต้องน
E 
อนกอดหมอนเดียวด
A 
าย 
 
บ่มีไผ
 
ก่
D 
อนหน้านี้หนึ่ง
E 
ปี
 
มีแฟนที่แส
C#m 
นดีอยู่เคียงข้า
F#m 
งกาย
 
E 
อนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
บ่มีไ
E 
ผ..
 
สามร้อยหกสิบ
A 
ห้าวัน 
 
 
E 

 
โสดน
A 
านแล้วหนา..
 
สามร้อยหกสิบ
F#m 
ห้าวัน
 
เธอ
D 
ทำให้ฉัน
 
ต้องน
E 
อนกอดหมอนเดียวด
A 
าย 
 
ไม่เหลือใคร
 
ก่
D 
อนหน้านี้หนึ่ง
E 
ปี
 
มีแฟนที่แส
C#m 
นดีอยู่เคียง
F#m 
ข้างกาย
 
E 
อนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
ไม่เหลื
E 
อใคร..
 
สามร้อยหกสิบ
A 
ห้าวัน..

INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m |
INSTRU | F#m | F#m | F#m | F#m |

 
น้อง
F#m 
เอ๋ย
 
ทุกแลงเซ้าอ้ายเลยเหงาอ่อนเพลีย
 
 
อยากได้เจ้านั้นเข้ามาเป็นเมีย
 
 
อ้ายสัญญาอ้ายสิเฝ้าคลอเคลีย
 
E 
บ่อยากเสียเจ้าให้ไผ

 
หล่า
F#m 
เอ้ย
 
พ่ออ้ายว่าเพิ่นอยากได้ลูกใภ้
 
 
อยากได้เจ้ามาเป็นคนของใจ
 
 
อ้ายสัญญาอ้ายสิกอดเจ้าไว้  
 
E 
บ่ให้ไผมากอดเธอ

A 
น้ำตามันไหลริน 
 
เบิ่งป
E 
ฏิทินทุกวัน
 
D 
ลายๆ 
 
เทศกาลกำลังผ่า
A 
นไป
 
ปี
C#m 
ใหม่เพิ่งสิผ่านมา 
 
กุม
F#m 
ภาฯ 
 
ก็วาเลนไทน์
 
เฮ็ดจั่ง
Bm 
ใด๋ 
 
มันเห
E 
งาหัวใจอี
A 
หลี

 
ได้แต่
Bm 
แนม 
 
ยามเขาควงกันผ่า
F#m 
นตา
 
วาส
Bm 
นาคนเคียงข้างกาย
F#m 
บ่มี
 
คึดฮอ
Bm 
ดเด้ 
 
ก่อนเคยมีแฟนแส
F#m 
นดี
 
ต้องโสดอีกจั
D 
กปี..ละ
E 
น้อเฮา..

 
โสดน
A 
านแล้วหนา..
 
สามร้อยหกสิบ
F#m 
ห้าวัน
 
เธอ
D 
ทำให้ฉัน
 
ต้องน
E 
อนกอดหมอนเดียวด
A 
าย 
 
ไม่เหลือใคร
 
ก่
D 
อนหน้านี้หนึ่ง
E 
ปี
 
มีแฟนที่แส
C#m 
นดีอยู่เคียง
F#m 
ข้างกาย
 
E 
อนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
ไม่เหลื
E 
อใคร..
 
สามร้อยหกสิบ
A 
ห้าวัน..

 
โสดน
A 
านแล้วหนา..
 
สามร้อยหกสิบ
F#m 
ห้าวัน
 
เธอ
D 
ทำให้ฉัน
 
ต้องน
E 
อนกอดหมอนเดียวด
A 
าย 
 
ไม่เหลือใคร
 
ก่
D 
อนหน้านี้หนึ่ง
E 
ปี
 
มีแฟนที่แส
C#m 
นดีอยู่เคียง
F#m 
ข้างกาย
 
E 
อนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
ไม่เหลื
E 
อใคร..
 
สามร้อยหกสิบ
A 
ห้าวัน..

 
ตอนนี้เขาจา
D 
กไป 
 
ไม่เห
E 
ลือใคร..
 
สามร้อยหกสิบห้าวัน..
 

OUTRO | D Dm | A |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites