เลือกเขาเถอะ Peet Model


Tune to Eb

C 
ก็รู้.. 
 
ความจริงมา
Cm 
นานแล้ว
 
ว่าไม่
Bm 
ใช่คนเดียวที่อยู่ตรงนั้น..ข้า
E 
งๆ 
 
เธอ
 
เธอแอบมีเ
C 
ขา 
 
อีกคนเ
Cm 
สมอ
 
ตลอดเว
Bm 
ลาที่เราคบกัน
 
เธอแอบปันใ
E 
จให้ใครอีกคน

 
แต่วัน
Am 
นี้ฉันว่าเธอควร 
 
เลือกใ
D 
ครสักคน

 
ถ้าการคบ
G 
กันของเรา 
 
เธอให้อีกคน
Bm 
เข้ามา
 
เธอก็เลือกเขาเลย
Am 
ดีกว่า 
 
ไม่ต้องลังเลอะไ
D 
 
ถ้าเธอรัก
G 
ฉันคงไม่มี
Bm 
เขา
 
ถ้าหากมี
Em 
เขาก็ปล่อยฉั
D 
นไป
 
อย่า
C 
มาสงสาร 
 
อย่า
Bm 
รั้งฉันไหว
 
อย่าให้
Cm 
ฉันต้องเป็นตัวถ่
D 
วง..ของเธอกับเขาเลย

INSTRU | C | Bm E7 | Am D | G |
INSTRU | C | E | Am C#dim | D |

 
ความจริงก็
C 
รู้.. 
 
เรื่องเธอกับ
Cm 
เขา
 
ตลอดเ
Bm 
วลาที่เราคบกัน
 
เธอแอบปันใ
E 
จให้ใครอีกคน

 
แต่วัน
Am 
นี้ฉันว่าเธอควร 
 
เลือกใ
D 
ครสักคน

 
ถ้าการคบ
G 
กันของเรา 
 
เธอให้อีกคน
Bm 
เข้ามา
 
เธอก็เลือกเขาเลย
Am 
ดีกว่า 
 
ไม่ต้องลังเลอะไ
D 
 
ถ้าเธอรัก
G 
ฉันคงไม่มี
Bm 
เขา
 
ถ้าเธอมี
Em 
เขาก็ปล่อยฉั
D 
นไป
 
อย่า
C 
มาสงสาร 
 
อย่า
Bm 
รั้งฉันไหว
 
อย่าให้
Cm 
ฉันต้องเป็นตัวถ่
D 
วง..

 
ถ้าการคบ
G 
กันของเรา 
 
เธอให้อีกคน
Bm 
เข้ามา
 
เธอก็เลือกเขาเลย
Am 
ดีกว่า 
 
ไม่ต้องลังเลอะไ
D 
 
ถ้าเธอรัก
G 
ฉันคงไม่มี
Bm 
เขา
 
ถ้าเธอมี
Em 
เขาก็ปล่อยฉั
D 
นไป
 
อย่า
C 
มาสงสาร 
 
อย่า
Bm 
รั้งฉันไหว
 
อย่าให้
Cm 
ฉันต้องเป็นตัวถ่
D 
วง..ของเธอกับเขาเลย

INSTRU | C | Bm E7 | Am D | G |

 
หากเธอรัก
C 
ฉันคงไม่มีเขา
 
ที่เธอมี
Bm 
เขาเพราะไม่รัก
E 
ฉันใช่ไหม
 
Am 
ลือกเขาเลย 
 
แล้ว
Bm 
ทิ้งฉันไป
 
ถ้า
Cm 
เธอรักฉันคงไม่มีเขาเข้า
G 
มา

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites