เท่าไหร่ก็เท่านี้ Big Ass (บิ๊กแอส)


Tune to Eb
INTRO | Bm | F#m | G | D | ( 2 Times )

Bm 
  ยังมีบางสิ่งที
F#m 
่มันไม่มีทาง..
G 
  เป็นได้มากกว่า
D 
ฝัน
Bm 
  ให้พยายามแค่ไ
F#m 
หนก็ไม่มี
G 
วัน
 
  ที่จะเกิดขึ้นจ
D 
ริง

 
  ไม่มีความ
Bm 
หวังใด..
F#m 
ให้ต้องเฝ้ารอ
G 
  คงต้องพอ 
 
ต้องเข้
D 
าใจ
 
  ในเมื่อเธอร
Bm 
ับไว้..เ
F#m 
พียงความหวังดี
G 
  ก็ต้องทำใ
A 
จ..

G 
  รักเท่าไ
A 
หร่
F#m 
  แต่มันก็เป็นได้เท่
Bm 
านี้จริง 
 
G 
  รักให้ต
A 
าย.. 
 
 
F#m 
แต่คนจะตายก็คื
Bm 
อฉัน
 
  ยอม
G 
รับว่าเ
A 
กินจะฝืน 
 
 
F#m 
ฉันควรตื่นจ
Bm 
ากฝัน
 
  จะ
Em 
ถอยมามองความ
A 
ฝันของฉันไก
D 
ลๆ

Bm 
  ทุ่มเทเท่าไหร่ก็
F#m 
ยังเหลือกำแพง..
G 
  ที่มันข้ามไม่ไ
D 
หว
Bm 
  ทุกสิ่งทุกอย่างช่างไ
F#m 
กลและสูงชันเ
G 
กิน
 
  ที่จะปีนขึ้นไ
D 

 
  ทั้งหมดชี
Bm 
วิตฉัน..
F#m 
ใช้มันเพื่อเธอ
G 
  ยังไม่พอช
D 
นะใจ
 
  คงต้องยอม
Bm 
รับความ
F#m 
จริงทั้งน้ำตา
G 
  ว่าเหนื่อยเกินไ
A 

G 
  รักเท่าไ
A 
หร่
F#m 
  แต่มันก็เป็นได้เท่
Bm 
านี้จริง 
 
G 
  รักให้ต
A 
าย.. 
 
 
F#m 
แต่คนจะตายก็คื
Bm 
อฉัน
 
  ยอม
G 
รับว่าเ
A 
กินจะฝืน 
 
 
F#m 
ฉันควรตื่นจ
Bm 
ากฝัน
 
  จะ
Em 
ถอยมามองความ
A 
ฝันของฉันไก
D 
ลๆ

 
ยอม
G 
รับว่าเ
A 
กินจะฝืน 
 
วัน
F#m 
นี้ฉันคง
Bm 
ต้องตื่น
 
จะ
Em 
ถอยมายืนมอง
A 
ฝันของฉันไก
D 
ลๆ
 
จะ
Em 
รักเท่าไหร่ก็ไ
A 
ด้เท่านี้จ
D 
ริงๆ

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites