อโหสิ นุนิค อนุชา


INTRO | Cm | Ab Bb | ( 2 Times )

 
   
Cm 
คือจั่งกกน้อไม้ไผ่
Ab 
..ที่อ่อนไห
Bb 
วไปตามลม
 
   
Cm 
คือจั่งควายเกือกต
Ab 
ม..จมแล้
Bb 
วบ่ต่าวคืน
 
   
Cm 
คือจั่งชาติก่อนกี้
Ab 
..ฮักนี้
Bb 
เบิดแฮงบืน
 
   
Cm 
อ้ายนี่เคยขมขื่
Ab 
น..บืน
Bb 
อยู่บ่สู้เข
Cm 

 
   
Cm 
คือจั่งเวรกรรมเก่
Ab 
า..ทวงเฮ
Bb 
าให้เศร้าหมอง
 
   
Cm 
คือจั่งเวรผยอ
Ab 
ง..ให้หม่นหมอ
Bb 
งทั้งสองใจ
 
   
Cm 
คือจั่งไฟไหม้สิ้
Ab 
น..ดิ้นหนี
Bb 
จนเกือบตาย
 
   
Cm 
แต่ว่าในสุดท้า
Ab 
ย..จั่งใด๋
Bb 
กะใจเพ
Cm 

 
   
Cm 
โอเด้คั่นเป็นนำกรรมก่อน
 
   
Ab 
อ้ายสิอุทธร
Bb 
ณ์ให้น้องสา
 
   
Cm 
สิขอกรวดเอาดอกน้ำตา
 
   
Ab 
ให้น้องไปสาเ
Bb 
ด้อ 
 
คนดี

 
   
Cm 
อ้ายขออ
Eb 
โหสิให้
Ab 
..แต่ชาติปางใด๋
Bb 
กะตามส่าง
 
   
Cm 
อ้ายขอคืนฮั
Eb 
กฮ่าง 
 
Ab 
..ให้ไปตามทา
Bb 
งของน้องสา
 
   
Cm 
อย่าให้มีเว
Eb 
รจับจ่
Ab 
อง..ให้เฮาหม่นหมอ
Bb 
งใจอีกหนา
 
   
Cm 
อ้ายสิถือว่
Eb 
าวาสน
Ab 
า..เฮาเฮ็ดบุ
Bb 
ญมายังบ่พอ

INSTRU | Cm Eb | Ab Bb |
INSTRU | Cm Eb | Ab Bb | Cm |

 
   
Cm 
โอเด้คั่นเป็นนำกรรมก่อน
 
   
Ab 
อ้ายสิอุทธร
Bb 
ณ์ให้น้องสา
 
   
Cm 
สิขอกรวดเอาดอกน้ำตา
 
   
Ab 
ให้น้องไปสาเ
Bb 
ด้อ 
 
คนดี

 
   
Cm 
อ้ายขออ
Eb 
โหสิให้
Ab 
..แต่ชาติปางใด๋
Bb 
กะตามส่าง
 
   
Cm 
อ้ายขอคืนฮั
Eb 
กฮ่าง 
 
Ab 
..ให้ไปตามทา
Bb 
งของน้องสา
 
   
Cm 
อย่าให้มีเว
Eb 
รจับจ่
Ab 
อง..ให้เฮาหม่นหมอ
Bb 
งใจอีกหนา
 
   
Cm 
อ้ายสิถือว่
Eb 
าวาสน
Ab 
า..เฮาเฮ็ดบุ
Bb 
ญมายังบ่พ
Cm 

 
   
Cm 
อ้ายขออ
Eb 
โหสิให้
Ab 
..แต่ชาติปางใด๋
Bb 
กะตามส่าง
 
   
Cm 
อ้ายขอคืนฮั
Eb 
กฮ่าง 
 
Ab 
..ให้ไปตามทา
Bb 
งของน้องสา
 
   
Cm 
อย่าให้มีเว
Eb 
รจับจ่
Ab 
อง..ให้เฮาหม่นหมอ
Bb 
งใจอีกหนา
 
   
Cm 
อ้ายสิถือว่
Eb 
าวาสน
Ab 
า..เฮาเฮ็ดบุ
Bb 
ญมายังบ่พอ

OUTRO | Cm Eb | Ab Bb | ( 2 Times ) | Cm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites