ขอให้เหมือนเดิม – Budokan (บูโดกัน)


INTRO | G | G | G | G |

 
ไม่ต้
องรักฉันจนล้นฟ้า
 
ไม่ต้
Em 
องหาถ้อยคำหวานๆ
 
อย่าง
Bm 
ที่เคยบอกกันก็ยังซึ้ง
อยู่
 
ขอ
แค่รักคำเดียวเท่านั้น
 
หมาย
Em 
ถึงฉันคนเดียวเท่านี้
 
อยาก
Bm 
จะฟังอีกทีว่าเธอรักฉัน

 
* ไม่ต้องรัก
เท่าฟ้า 
 
แต่ขอ
Em 
ให้รักเท่าเดิม
 
ไม่ต้องมีเ
พิ่มเติม 
 
แต่รัก
ไม่น้อยลงไป
 
ไม่ต้องรัก
กันชั่วนิรันดร์
 
ตราบที่ฉัน
Em 
นั้นยังหายใจ
 
ขอให้เหมือน
เดิม 
 
ขอให้เหมือน
เดิม

 
ไม่ต้
องฝืนตัวเองเพราะฉัน
 
ไม่ต้
Em 
องฝันจะเป็นเหมือนใคร
 
ก่อน
Bm 
เคยเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเก่า
 
รักเ
ท่านี้ที่เธอให้ไว้
 
รักเ
Em 
ท่าไหนก็ไม่สำคัญ
 
บอก
Bm 
ว่ายังรักกันต้องการเท่านี้ 
 
 

( * )

INSTRU | G | Em | Bm | C | ( 2 Times )

 
ขอแ
ค่รักคำเดียวเท่านั้น
 
หมาย
Em 
ถึงฉันคนเดียวเท่านี้
 
อยาก
Bm 
จะฟังอีกทีว่าเธอรักฉัน

( * ) ( * )

OUTRO | G | G | G | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites