บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอด T-Rex (ทีเร็กซ์)


INTRO | C | Em | Am G | F G |

Am 
บ่มีแฮงสิเดินสิหย่าง 
 
ตั้ง
Em 
แต่ที่เจ้าถิ่มไป
 
เจ้าป
F 
ล่อยให้อ้ายนอนจมอยู่กับ
G 
น้ำตา

 
ข้าว
F 
น้ำบ่กิน 
 
กินแ
G 
ต่เหล้าขาว
 
ย้อน
Em 
เจ้าเฮ็ดให้ 
 
อ้าย
Am 
มีน้ำตา
Dm 
หวังสิให้ 
 
เหล้าส่
G 
อยเยียวยาแผ
C 
ลใจ
G 

Am 
กลับบ่เป็นดั่งใจคิด 
 
แฮง
Em 
เมาแฮงคิดฮอดเขา
 
ตั้งใ
F 
จสิลืม แต่ยังจำเรื่องสองเฮา ตั้ง
G 
แต่เคยอยู่นำกัน

F 
จนมาฮอดมื้อ
G 
นี้
 
มื้อที่
Em 
เจ้านั้นมาตัดค
Am 
วามสัมพันธ์
 
ไป
Dm 
อยู่กับเขาคน
F 
นั้น 
 
โอโฮะโ
G 
อ..

 
ตั้งแต่ที่เจ้าถิ่มไ
C 
ป 
 
บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอ
Em 
ดเลย
 
บ่มีมื้อได๋เบิดฮักเ
Am 
จ้าเลย 
 
โอโฮะโ
G 
อ..
 
ตั้งแต่ที่เจ้าบอก
C 
ลา 
 
อ้ายกะอยู่แต่กับ
Em 
น้ำตา
 
อยากให้เจ้าได้ฮู้ไ
Am 
ว้ว่า..
 
บ่ว่าสิ
F 
ดนปานไ
G 
ด๋ 
 
อ้ายยังฮักเจ้าคื
C 
อเก่า

INSTRU | C | Em | Am | G |
INSTRU | Am | Em | F | G |

F 
อ้ายคงทำได้เ
G 
พียง..
 
ยอม
Em 
รับความจริงว่าใ
Am 
นมื้อนี้
 
บ่มี
Dm 
เจ้าแล้วคน
F 
ดี 
 
คิดฮอดเจ้าเ
G 
ด้อ..

 
ตั้งแต่ที่เจ้าถิ่มไ
C 
ป 
 
บ่มีมื้อได๋บ่คิด
Em 
ฮอดเลย
 
บ่มีมื้อได๋เบิดฮัก
Am 
เจ้าเลย 
 
โอโฮะโ
G 
อ..
 
ตั้งแต่ที่เจ้าบอก
C 
ลา 
 
อ้ายกะอยู่แต่กับ
Em 
น้ำตา
 
อยากให้เจ้าได้ฮู้ไ
Am 
ว้ว่า.. 
 
G 
อ..

 
ตั้ง
F 
แต่ที่เ
G 
จ้าถิ่มไ
C 
ป 
 
บ่มีมื้อได๋บ่คิด
Em 
ฮอดเลย
 
บ่มีมื้อได๋เบิดฮัก
Am 
เจ้าเลย 
 
โอโฮะโ
G 
อ..
 
ตั้ง
F 
แต่ที่เ
G 
จ้าบอก
C 
ลา 
 
อ้ายกะอยู่แต่กับ
Em 
น้ำตา
 
อยากให้เจ้าได้ฮู้ไ
Am 
ว้ว่า..
 
บ่ว่าสิ
F 
ดนปานไ
G 
ด๋ บ่ว่าสิใ
F 
ช้เวลาท่อไ
G 
ด๋..
 
อ้ายยังฮักเจ้าคือเก่า..
 

INSTRU| C | Em | Am G | F G | Am |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites