ฟ้าคงเหงาเมื่อไร้เธอ Velika


INTRO | E | Am | E | Am |

 
เธอเหมือนเป็นเพล
งที่ฉันบังเอิญไปเปิดฟัง
 
เธอร้องบรรเลง
 
 
บทเพลงเพลงนี้
Am 
ได้ดีกว่าใครในความจำ
 
ทั้งเสียงประสาน
 
 
และถ้อยกวี
ดนตรีที่เธอบรรจงทำ
 
มันทำให้ฉันหลงรักทันที
Am 
 
และเธอคนนี้ก็คือคุณที่ฟังอยู่
 

 
โอ้
ว 
 
เหมือนเธอหลุดมาจากนิทานเรื่องหนึ่
Am 
ง..
 
ตอนที่ฉันได้เจอเวลาหยุดไปครู่หนึ่
 
ของที่ฉันทำหาย วันนี้กลับมาที่พึง
Am 
 
และฉันก็รู้ทันทีว่าเธอคนนี้
 

 
คือคนที่ดึ
F#m 
งฉัน.. 
 
จากฝัน
G#m 
ร้าย
 
Ba
by 
 
คือของที่หล่น
หาย
 
ฉัน
F#m 
ให้สัญญากับท้องฟ้
G#m 
 
ว่าเธอคือคนสุดท้
Am 
าย 
 
โอ้ว
..

 
ถ้าให้นิยา
มความรักของฉันบทนี้ก็คือนิรันดร์
 
รักที่ได้รั
Am 
บวันนี้รู้ไหมว่าเธอคือ Only One
 
ฟ้าคงเหง
าเมื่อต้องไร้เธอ
 
Baby, My Angel ที่
Am 
รัก..

 
ดาวนับล้า
นที่โคจรอยู่รอบไฟ
 
วันนี้กลับต้องหยุดหมุ
Am 
น 
 
ตอนที่ฉันได้แนบกาย
 
ความผิดเธอเล
ย 
 
หยุดที่ฉันนะวิไล
 
ก่อนที่ฟ้า ก่อนที่ดา
Am 
วจะพรากใจของฉันไป

 
แต่ใจของฉั
นจะไม่ไปไหน 
 
ให้เธอได้รู้เอาไว้..
 
ว่าฉั
Am 
นที่เคยร้าย 
 
 
วันนี้เป็นหมาที่รอคอยเธอเรื่อยไป
 
 
จะคอ
ยดูแลไม่คลาย 
 
จะอยู่จนวันสุดท้าย
 
ที่รัก
Am 
เธอคือเจ้าหญิง 
 
แต่ฉันก็รู้ว่าฉันไม่ใช่เจ้าชาย

 
   
ฉันแค่โจรสลัดยาจก 
 
และ
 
   ไม่ได้มีเงินตรามาส่
Am 
งเธอ
 
   ความคิดเราอาจจะต่าง
 
 
   คำพูดฉันแต่ละอย่างมันก็อาจจะดู
เพ้อ

 
โปรดเถอะเจ้าหญิงอยากให้เธอลองรับ
 
 
คำที่ฉันเขียนอยากให้เธอ
Am 
ลองนับ
 
ปลายทางของฉันคือหัวใจ
 
 
ขอบคุณที่ให้โอกาสให้ฉันนั้นมอบความรัก
 
 
คือคนที่ดึ
F#m 
งฉัน.. 
 
จากฝัน
G#m 
ร้าย
 
Ba
by 
 
คือของที่หล่น
หาย
 
ฉัน
F#m 
ให้สัญญากับท้องฟ้
G#m 
 
ว่าเธอคือคนสุดท้
Am 
าย 
 
โอ้ว
..

 
ถ้าให้นิยา
มความรักของฉันบทนี้ก็คือนิรันดร์
 
รักที่ได้รั
Am 
บวันนี้รู้ไหมว่าเธอคือ Only One
 
ฟ้าคงเหง
าเมื่อต้องไร้เธอ
 
Baby, My Angel ที่
Am 
รัก..

 
ดาวนับล้า
นที่โคจรอยู่รอบไฟ
 
วันนี้กลับต้องหยุดหมุ
Am 
น 
 
ตอนที่ฉันได้แนบกาย
 
ความผิดเธอเล
ย 
 
หยุดที่ฉันนะวิไล
 
ก่อนที่ฟ้า ก่อนที่ดา
Am 
วจะพรากใจของฉันไป

OUTRO | E | Am | E | Am | E |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites