ถ้าหากพรุ่งนี้ไม่มีเธอ The KillerDogs


 
วันพ
G 
รุ่งนี้ 
 
ถ้ามันไม่มีเธอ
Em 
อยู่
 
มันคงไม่
C 
มีความหมาย กับฉัน อี
D 
กเลย
 
อย่าโกรธกันเลยนะ
G 
ที่รัก 
 
หันมองคนทา
Em 
งนี้
 
อีกไ
C 
ด้ไหม 
 
ฉันกำลังจะร้
D 
องไห้

Em 
  โปรดมองฉันหน่อย 
 
และเธอจะเห็นมันหรือเปล่า
C 
  ว่าความปวดร้าวมันบั่นทอนฉันในใจ
Em 
  ถ้าหากวันนี้นั้นเธอปล่อยมือ 
 
ฉันคงเสี
C 
ยใจ 
 
 
D 

 
แต่ถ้าเธอเห็นแล้วเธอจะ
G 
รับได้ไหม
 
เธอเห็นน้ำตาของ
Em 
ฉันได้หรือเปล่า
 
เธอทำได้จ
C 
ริงหรือเปล่า 
 
ถ้าหากพรุ่งนี้เธอไม่
D 
มีฉัน
 
ได้โปรดเธอจงย้อ
G 
นกลับมา
D 

Em 
  โปรดมองฉันหน่อย 
 
และเธอจะเห็นมันหรือเปล่า
C 
  ว่าความปวดร้าวมันบั่นทอนฉันในใจ
Em 
  ถ้าหากวันนี้นั้นเธอปล่อยมือ 
 
ฉันคงเสี
C 
ยใจ 
 
 
D 

 
แต่ถ้าเธอเห็นแล้วเธอจะ
G 
รับได้ไหม
 
เธอเห็นน้ำตาของ
Em 
ฉันได้หรือเปล่า
 
เธอทำได้จ
C 
ริงหรือเปล่า 
 
ถ้าหากพรุ่งนี้เธอไม่
D 
มีฉัน

 
เธอจะยอมรับความจริงที่เ
G 
กิดขึ้นได้ไหม
 
หรือว่าเธอ
Em 
นั้นไม่คิดอะไร
 
หรือคิดแค่เพียงว่าเ
C 
ธออยากจะไป 
 
จาก
D 
ฉัน..

INSTRU | Em | Em | C | C |
INSTRU | Em | Em | C | D | D |

 
แต่ถ้าเธอเห็นแล้วเธอจะ
G 
รับได้ไหม
 
เธอเห็นน้ำตาของ
Em 
ฉันได้หรือเปล่า
 
เธอทำได้จ
C 
ริงหรือเปล่า 
 
ถ้าหากพรุ่งนี้เธอไม่
D 
มีฉัน

 
เธอจะยอมรับความจริงที่เ
G 
กิดขึ้นได้ไหม
 
หรือว่าเธอ
Em 
นั้นไม่คิดอะไร
 
หรือคิดแค่เพียงว่าอ
C 
ยากจะไป 
 
จาก
D 
ฉัน..

OUTRO | G | G | Em | Em |
OUTRO | C | C | D | D | G |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites