ใจหายอ่ะ สงสัยอยู่ที่เธอ Praesun


Tune to Eb
INTRO | F | Am | Gm | C |

 
   
อยู่ ๆ ช่วงนี้ไม่รู้
Am 
ฉันเป็นอะไร
 
   
Dm 
เปิดดูชีรีย์เรื่องไ
Cm 
หน ไม่อิน ไม่ฟิ
นเลย
 
   
Bb 
นอนดูอปป้าส่งยิ้
Am 
มให้กันฉากไหน
 
   ก็ไม่ทำ
Gm 
ให้ฉันหวั่นไหว
 
   ทำไมเหมือน
หัวใจฉันหายไป

 
   
Gm 
ฉันนั้นไม่ได้มี
Am 
 Airtag
 
   
Bb 
ติดเอาไว้ที่ตรงหัวใจ
 
   
Gm 
ก็เลยไม่รู้ว่าใจฉันลอ
ยไปอยู่ไหน..

 
ใจมันหา
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
สงสัยจะอยู่
A7 
ที่เธอ
 
ก็ใจมันหา
Dm 
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
ตอนวันที่ฉั
Cm 
นได้พบ
เธอ

 
   
Bb 
หรือว่าเธอขโมยหัวใจของฉั
Am 
นไปหรือเปล่า
 
   ถ้าอยู่ที่เ
Gm 
ธอก็ไม่เป็นไร
 
   ช่วยเก็บไว้
ไม่ทวง 
 
ฉันไม่เอาคื

 
   
ไม่รู้ ทำไม ฉันนอนไม่หลับ
 
   
Am 
นิ้วฉันเอาแต่ไถโทรศัพท์
 
   
Dm 
เลื่อนไปงั้น 
 
 
   จนมา str
Cm 
uck 
 
ตอนที่เจอรู
ปเธอ

 
   
Bb 
หรือเพราะว่ามี something ใช่ไหม
 
   
Am 
ทำไมฉันต้องรู้สึกหวั่นไหว
 
   ทุ
Gm 
กครั้งที่เห็นเธ

 
   
Gm 
ฉันนั้นไม่ได้มี
Am 
 Airtag
 
   
Bb 
ติดเอาไว้ที่ตรงหัวใจ
 
   
Gm 
ก็เลยไม่รู้ว่าใจฉันลอ
ยไปอยู่ไหน..

 
ใจมันหา
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
สงสัยจะอยู่
A7 
ที่เธอ
 
ก็ใจมันหา
Dm 
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
ตอนวันที่ฉั
Cm 
นได้พบ
เธอ

 
   
Bb 
หรือว่าเธอขโมยหัวใจของฉั
Am 
นไปหรือเปล่า
 
   ถ้าอยู่ที่เ
Gm 
ธอก็ไม่เป็นไร
 
   ช่วยเก็บไว้
ไม่ทวง 
 
ฉันไม่เอาคื

 
   ใจมันหา
A7 
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
   
Dm 
ใจมันหา
Cm 
ยอ่ะ หายอ่ะ หา
 
ย..

INSTRU | Bb | Am | Gm | C |

 
ใจมันหา
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
สงสัยจะอยู่
A7 
ที่เธอ
 
ก็ใจมันหา
Dm 
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
ตอนวันที่ฉั
Cm 
นได้พบ
เธอ

 
   
Bb 
หรือว่าเธอขโมยหัวใจของฉั
Am 
นไปหรือเปล่า
 
   ถ้าอยู่ที่เ
Gm 
ธอก็ไม่เป็นไร
 
   ช่วยเก็บไว้
ไม่ทวง

 
ใจมันหา
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
สงสัยจะอยู่
A7 
ที่เธอ
 
ก็ใจมันหา
Dm 
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
ตอนวันที่ฉั
Cm 
นได้พบ
เธอ

 
   
Bb 
หรือว่าเธอขโมยหัวใจของฉั
Am 
นไปหรือเปล่า
 
   ถ้าอยู่ที่เ
Gm 
ธอก็ไม่เป็นไร
 
   ช่วยเก็บไว้
ไม่ทวง 
 
ฉันไม่เอาคื

 
   ใจมันหา
A7 
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
   
Dm 
ใจมันหา
Cm 
ยอ่ะ หายอ่ะ หา
 
   
Bb 
ใจมันหา
Am 
ยอ่ะ หายอ่ะ หาย
 
   ถ้าอยู่ที่เธ
Gm 
อก็ไม่เป็นไร
 
   ใจฉันยก
ให้เธอ 
 
ฉันไม่เอาคืน..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites