เรื่องจริง Destroy Rule


INTRO | C | Am | F | G |
INTRO | C | Am | F | G |

 
เธ
อ.. 
 
ตอนที่เธออยู่กับ
Am 
ฉัน
 
ตอนที่เราอยู่ด้ว
ยกัน 
 
เราโอบ
กอดด้วยความรักที่ดี
 
แล
ะมาในวันนี้
Am 
เธอได้จากฉันไ
 
ไม่มีเธ
ออีกแล้ว

 
ฉั
Em 
นยังอยู่ที่ตร
Am 
งนี้..
 
อย่างไม่มีความหมา
ยกับเธออีกต่อไ
 
เธ
Em 
อคงมีเขาคนนั้
Am 
นที่อยู่ข้างกาย
 
ฉั
นไม่อยากเห็นภาพบา
ดตาบาดใจ

 
หากมันเป็นอย่างนั้
นฉันก็ไม่ควรที่จะ
Am 
อยู่
 
ฉันพร้อมที่จะจาก
ไป 
 
ทนไม่
ไหวจริง 
 
 
หากมันอย่างนั้
นฉันก็สมควรที่ถูกทอ
Am 
ดทิ้ง
 
แต่มันเป็นเรื่อ
งจริง 
 
ไม่
ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G |

 
เธ
อ.. 
 
คงมีความสุขกับ
Am 
เขา
 
เหมือนตอ
นที่เราเคยอยู่ด้วย
กัน

 
ฉั
Em 
นยังอยู่ที่ตร
Am 
งนี้..
 
อย่างไม่มีความหมา
ยกับเธออีกต่อไ
 
เธ
Em 
อคงมีเขาคนนั้
Am 
นที่อยู่ข้างกาย
 
ฉั
นไม่อยากเห็นภาพบา
ดตาบาดใจ

 
หากมันเป็นอย่างนั้
นฉันก็ไม่ควรที่จะ
Am 
อยู่
 
ฉันพร้อมที่จะจาก
ไป 
 
ทนไม่
ไหวจริง 
 
 
หากมันอย่างนั้
นฉันก็สมควรที่ถูกทอ
Am 
ดทิ้ง
 
แต่มันเป็นเรื่อ
งจริง 
 
ไม่
ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป

 
 
Em 
แทบไม่เหลืออะไรอีก
Am 
แล้ว
 
เรี่ยวแรงที่มีอยู่
เมื่อฉันได้
รู้เธอได้จากฉันไป
 
 
Em 
แทบไม่เหลืออะไรอีก
Am 
แล้ว
 
เมื่อเธอเดินจากไ
ป 
 
แล้วฉันต้อง
ทำอย่างไรในตอนนี้

INSTRU | C | Am | F | G |
INSTRU | C | Am | F | G |

 
ฉั
Em 
นยังอยู่ที่ตร
Am 
งนี้..
 
อย่างไม่มีความหมา
ยกับเธออีกต่อไ
 
เธ
Em 
อคงมีเขาคนนั้
Am 
นที่อยู่ข้างกาย
 
ฉั
นไม่อยากเห็นภาพบา
ดตาบาดใจ

 
หากมันเป็นอย่างนั้
นฉันก็ไม่ควรที่จะ
Am 
อยู่
 
ฉันพร้อมที่จะจาก
ไป 
 
ทนไม่
ไหวจริง 
 
 
หากมันอย่างนั้
นฉันก็สมควรที่ถูกทอ
Am 
ดทิ้ง
 
แต่มันเป็นเรื่อ
งจริง 
 
ไม่
ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป

 
หากมันเป็นอย่างนั้
นฉันก็ไม่ควรที่จะ
Am 
อยู่
 
ฉันพร้อมที่จะจาก
ไป 
 
ทนไม่
ไหวจริง 
 
 
หากมันอย่างนั้
นฉันก็สมควรที่ถูกทอ
Am 
ดทิ้ง
 
แต่มันเป็นเรื่อ
งจริง 
 
ไม่
ใช่แค่ความฝันอีกต่อไป

OUTRO | C | Am | F | G ( 2 Times ) | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites