รักมาห้าปี น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง


INTRO | Fm | Eb | Db | Bm | Fm |
INTRO | Fm | Eb | Fm | Fm |
INTRO | Eb | Fm | Fm | Ab |

 
รั
Fm 
ก.. 
 
มาก่อน
Eb 
ใคร
 
ขืนช้าไ
Fm 
ป 
 
ต้องช้ำใจอย่างแน่
Bbm 
นอน
 
ฉันจะไปข
Ab 
อเธอให้รอ..ไ
Fm 
ปก่อน
Eb 
 
Fm 
 
อ้อนออดเท่าไร
Ab 
เธอ 
 
ก็ไม่ใจ
Fm 
อ่อน
 
สงสัยว่าหล่
Eb 
อน..จะมีรักซ้อนซ่อน
Eb 
ไว้

 
รั
Fm 
ก.. 
 
มาห้า
Eb 
ปี
 
โถคนดี
Fm 
ขอหอมที 
 
ก็ไม่ไ
Fm 
ด้
 
เธอบอกกับฉั
Eb 
น 
 
ถึงวันนั้นจะ
Fm 
ให้ 
 
 
Eb 
 
Fm 
 
รักเธอมากจั
Eb 
ง 
 
เหมือนจงอางหวง
Fm 
ไข่
 
หลอกฉันเมื่อไร
Eb 
จะแช่งให้ตาย 
 
จำไว้เธ
Ab 

 
บอกม
Fm 
า 
 
อย่าพูดจาอ้อมค้อม
 
จะเรียกเท่าไหร่ก็ยอ
Eb 
ม 
 
เงินทองฉันพร้อมเสมอ
 
จะให้เถ้าแ
Fm 
ก่ พ่อแม่ สู่ขอเธ
Bbm 
 
ตกลงนะเอ
Ab 
อ 
 
อย่าให้ฉันเก้อ..เฝ้า
Eb 
รอ

 
Fm 
อ.. 
 
จนอ่อน
Eb 
ใจ
 
ขืนรอไ
Fm 
ป จะแก่ตาย ใจเริ่มท้
Bbm 
 
หรือว่าเธอนี้
Eb 
คอยเศรษฐีรูป
Fm 
หล่อ.
Eb 
Fm 
 
หรือรังเกียจฉั
Eb 
นนั้นมันดำม่อต้
Fm 
 
สงสารเถิดหนอ อย่าให้ฉันรอ..ไปถึงไห
Ab 

INSTRU | Fm | Eb | Fm | Fm |
INSTRU | Eb | Fm | Fm | Ab |

 
บอกม
Fm 
า 
 
อย่าพูดจาอ้อมค้อม
 
จะเรียกเท่าไหร่ก็ยอ
Eb 
ม 
 
เงินทองฉันพร้อมเสมอ
 
จะให้เถ้าแ
Fm 
ก่ พ่อแม่ สู่ขอเธ
Bbm 
 
ตกลงนะเอ
Ab 
อ 
 
อย่าให้ฉันเก้อ..เฝ้า
Eb 
รอ

 
Fm 
อ.. 
 
จนอ่อน
Eb 
ใจ
 
ขืนรอไ
Fm 
ป จะแก่ตาย ใจเริ่มท้
Bbm 
 
หรือว่าเธอนี้
Eb 
คอยเศรษฐีรูป
Fm 
หล่อ.
Eb 
Fm 
 
หรือรังเกียจฉั
Eb 
นนั้นมันดำม่อต้
Fm 
 
สงสารเถิดหนอ อย่าให้ฉันรอ..ไปถึงไห
Ab 

OUTRO | Fm | Eb | Db | Cm | Fm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites