ขอบคุณที่มีเธอ เนสกาแฟ ศรีนคร feat.โชกุบุ๊สึอัศวินนมผง


INTRO | F#m | D | A | E |
INTRO | F#m | D | A | E | E |
INTRO | F#m | D | A | E |
INTRO | F#m | D | A | E | E |

 
โอ้
F#m 
เด้ชีวิต 
 
เมื่อย
D 
เด้แต่ละมื้อ
 
แฮงสิ
A 
บืน สิสู้ กะบ่
E 
มี
 
ถืกปัญ
D 
หาความจน 
 
หนี้
C 
สินกดขี่
 
อยากสิ
Bm 
หนีไปไกลแสนไกลกะจน
E 
ปัญญา

 
กะย้อนว่า
Bm 
ยังมีมือ 
 
สอง
C 
ตีนกะยังไหว
 
ยังมีใ
D 
จ 
 
ให้กัดฟัน
E 
สู้ 
 
ให้อยู่
A 
ต่อ
 
เศรษฐ
D 
กิจไทยต้องดี 
 
ท่องไว้ใน
C 
ใจอย่าฟ้า
F#m 
วท้อ
 
ตั้งแต่มี
Bm 
เธอเข้ามาอยู่เขียงข้าง
E 
กัน

 
ขอบคุณที่ยังมีเ
A 
ธอ 
 
เป็นกำลัง
F#m 
ใจ
 
แม่นเหมื่อยส่ำ
D 
ใด๋ 
 
กะมีใจสู้
E 
ต่อ
 
คุ้มค่าชีวิตที่
A 
สู้ 
 
ที่ยังบ่
D 
ท้อ
 
ที่เฮ็ดให้การ
A 
รอมันบ่ไร้
E 
ค่า
 
ขอบคุณที่เข้า
F#m 
มา..
E 
 
กุมมือผ่านปัญ
D 
หาที่เอิ้นว่าความ
E 
จน
 
ให้สมที่ทน
A 
สู้ 
 
คนเดียวม
F#m 
าดน
 
ดีใจห
D 
ลายที่ยังมีคนหันม
E 
อง..
 
เศรษฐกิจไทยต้อง
A 
ดี..
E 

INSTRU | F#m | F#m | F#m | E |

F#m 
  หลายปัญหาที่คนมักมองข้าม
 
  เศรษฐ
D 
กิจเมืองไทย 
 
พรรคผมจะช่วยสร้าง
 
  ปัญ
A 
หาเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่ 1 2 3
 
  พวก
E 
คุณมีสิทธิ์คิด 
 
ไม่มีใครคิดประนาม

 
ปัญ
F#m 
หาบ้านเมือง 
 
เราต้องช่วยกันแก้
 
ต้องไม่ย
D 
อมประเทศไหนให้มามองว่าเราแย่
 
คุณ
A 
แค่ต้องคิด 
 
ส่วนผมแค่ต้องจำ
 
และเ
E 
รื่องที่เหลือปล่อยให้ผมลงมือทำ

 
คุณ
F#m 
ภาพชีวิต 
 
ไม่ต้องใช้แค่แบงค์ร้อย
 
แค่ป
D 
รับเศรษฐกิจ 
 
ช่วยชีวิตคนเป็นร้อย
A 
พี่น้องเรา 
 
เศรษฐกิจต้องดี
 
E 
ถานท่องเที่ยวของไทยเราก็มี
 
จับมือร่วมพร้อมพุ่งมุ่งทะยาน
 
 
สู่แดนไทยไม่มีใครทรมาน
 

INSTRU | D | A | E | F#m |
INSTRU | D | A | E | E | E |

 
กะย้อนว่า
Bm 
ยังมีมือ 
 
สอง
C 
ตีนกะยังไหว
 
ยังมีใ
D 
จ 
 
ให้กัดฟัน
E 
สู้ 
 
ให้อยู่
A 
ต่อ
 
เศรษฐ
D 
กิจไทยต้องดี 
 
ท่องไว้ใน
C 
ใจอย่าฟ้า
F#m 
วท้อ
 
ตั้งแต่มี
Bm 
เธอเข้ามาอยู่เขียงข้าง
E 
กัน

 
ขอบคุณที่ยังมีเ
A 
ธอ 
 
เป็นกำลัง
F#m 
ใจ
 
แม่นเหมื่อยส่ำ
D 
ใด๋ 
 
กะมีใจสู้
E 
ต่อ
 
คุ้มค่าชีวิตที่
A 
สู้ 
 
ที่ยังบ่
D 
ท้อ
 
ที่เฮ็ดให้การ
A 
รอมันบ่ไร้
E 
ค่า
 
ขอบคุณที่เข้า
F#m 
มา..
E 
 
กุมมือผ่านปัญ
D 
หาที่เอิ้นว่าความ
E 
จน
 
ให้สมที่ทน
A 
สู้ 
 
คนเดียวม
F#m 
าดน
 
ดีใจห
D 
ลายที่ยังมีคนหันม
E 
อง..
 
เศรษฐกิจไทยต้อง
 
ดี..

INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | A | F#m | D | E | E |

 
เศรษฐกิจไทยต้อง
A 
ดี..

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites