บ่ฮักกะบอก รุ่ง นครพนม


INTRO | Fmaj7 | Em7 | Dm7 G | C |

Am 
สิ่งที่ให้ 
 
มัน
A7 
มาจากใ
Dm7 
จคักแหน่
 
อยาก
F 
ฮักอยากสิดู
G 
แล 
 
เจ้าเด้
Am 
อหล่า
Am 
แต่บ่มีความห
A7 
มายกลายเป็นแน
Dm7 
วบ่มีค่า
F 
ถืกเจ้าเมินจั่ง
G 
ว่า 
 
เจ็บคัก
Am 
หัวใจ

F 
  ให้ไปให้
Em7 
เบิดสุอย่าง
 
  ทั้งความ
Dm7 
ฮักจากใจ 
 
ทั้งค
D7 
วามเชื่อใจ
 
  
G 
แต่เจ้ากลับบ่เห็น..

C 
  บ่ฮักกะบ
G 
อกอย่าหลอกให้
Am 
รอ
 
  บ่คิดสิ
G 
พอกะปล่อยอ้า
F 
ยสา 
 
 
G 
บ่ต้องยื้อเอาใว้
C 
  ถ้าในมื้อ
G 
นี้เจ้าบอกเลิก
Am 
กัน
 
  โตอ้ายกะพ
G 
ร้อมสิจากเจ้
F 
าไป
 
  
G 
บ่ต้องมาเห็นใจคนที่เจ้
C 
าบ่ฮัก

INSTRU | Dm | Em Am G | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | Bb | G |

Am 
สิ่งที่ให้ 
 
มัน
A7 
มาจากใ
Dm7 
จคักแหน่
 
อยาก
F 
ฮักอยากสิดู
G 
แล 
 
เจ้าเด้
Am 
อหล่า
Am 
แต่บ่มีความห
A7 
มายกลายเป็นแน
Dm7 
วบ่มีค่า
F 
ถืกเจ้าเมินจั่ง
G 
ว่า 
 
เจ็บคัก
Am 
หัวใจ

F 
  ให้ไปให้
Em7 
เบิดสุอย่าง
 
  ทั้งความ
Dm7 
ฮักจากใจ 
 
ทั้งค
D7 
วามเชื่อใจ
 
  
G 
แต่เจ้ากลับบ่เห็น..

C 
  บ่ฮักกะบ
G 
อกอย่าหลอกให้
Am 
รอ
 
  บ่คิดสิ
G 
พอกะปล่อยอ้า
F 
ยสา 
 
 
G 
บ่ต้องยื้อเอาใว้
C 
  ถ้าในมื้อ
G 
นี้เจ้าบอกเลิก
Am 
กัน
 
  โตอ้ายกะพ
G 
ร้อมสิจากเจ้
F 
าไป
 
  
G 
บ่ต้องมาเห็นใจคนที่เจ้
A 
าบ่ฮัก..

D 
  คั่นเจ้าบ่ฮักกะบ
A 
อกอย่าหลอกให้
Bm 
รอ
 
  บ่คิดสิ
A 
พอกะปล่อยอ้า
G 
ยสา 
 
 
A 
บ่ต้องยื้อเอาใว้
D 
  ถ้าในมื้
F#m 
อนี้เจ้าบอกเลิ
Bm 
กกัน
 
  โตอ้ายกะพ
A 
ร้อมสิจากเจ้
G 
าไป
 
  
A 
บ่ต้องมาเห็นใจคนที่เจ้า
D 
บ่ฮัก

 
ขอแค่
Em 
บอกถึงสิเจ็บปานได๋อ้ายรับได้.
A 
..
 
สุอ
D 
ย่าง…

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites