จาก(ไม่)ลา Tonguimar


Tune to Eb
INTRO | C | G | Am | F |

 
ตอน
C 
นี้เธอเป็นอย่างไรตรง
G 
นั้น
 
ฉัน
Am 
คิดถึงเธอทุกวัน 
 
จะ
F 
รู้บ้างไหม

C 
  คิดถึงช่วงเว
G 
ลา..ที่เธอคอยโทร
Am 
หา
 
  แต่
F 
ฉันกลับไม่สน
G 
ใจ

 
เพราะฉันคิดว่ามันคง
Am 
มีเวลา
 
อยู่กับเธอนานกว่า
G 
นี้ 
 
แต่มารู้ตัวอีก
F 
ที..
 
ไม่
Dm 
มี 
 
แม้แต่คำร่ำ
G 
ลา

 
อยากเพียง
C 
ขอ..ให้เธอย้อนคืน
G 
มา
 
เพื่อบอก
C 
ลา 
 
ก่อนที่เธอ
Am 
นั้นจะ
G 
ไป
 
ไม่ต้องห่
F 
วงหรอก
G 
นะ 
 
 
Em 
ฉันอยู่
Am 
ได้
 
F 
ธอ..ยังอยู่ในใจเส
G 
มอ..

INSTRU | C | G | Am | F G |

 
ตอน
C 
นั้นฉันไม่เข้าใจ..อะ
G 
ไร..
 
ไม่รู้เธอเหนื่อยเพียงใ
Am 
ด 
 
ทำตามใ
F 
จที่ต้องการ
C 
แต่เธอคอยห่วงใ
G 
ย 
 
ฉันปฏิเส
Am 
ธไป
 
อยากย้
F 
อนกลับไปแก้ไ
G 

 
เพราะฉันคิดว่ามันคง
Am 
มีเวลา
 
อยู่กับเธอนานกว่า
G 
นี้ 
 
แต่มารู้ตัวอีก
F 
ที..
 
ไม่
Dm 
มี 
 
แม้แต่คำร่ำ
G 
ลา

 
อยากเพียง
C 
ขอ..ให้เธอย้อนคืน
G 
มา
 
เพื่อบอก
C 
ลา 
 
ก่อนที่เธอ
Am 
นั้นจะ
G 
ไป
 
ไม่ต้องห่
F 
วงหรอก
G 
นะ 
 
 
Em 
ฉันอยู่
Am 
ได้
 
F 
ธอ..ยังอยู่ในใจเส
G 
มอ..

INSTRU | Am | F | Am | F |
INSTRU | Dm Em | Dm Em | Bb | G |

F 
  เพราะฉัน
G 
คิดว่ามันคงมีเ
Am 
วลา
 
  อยู่กับเธอนานกว่า
G 
นี้ 
 
แต่มารู้ตัวอีก
F 
ที
 
  ไม่
Dm 
มีแม้แต่คำร่ำ
G 
ลา.. 
 
 
A 

 
อยากเพียง
D 
ขอ..เธอย้อนคืน
A 
มา 
 
(อีกสักครั้ง)
 
เพื่อบอกล
D 
า..ก่อนที่เธอ
Bm 
นั้น..จะไ
A 
 
ไม่ต้องห่
G 
วงหรอก
A 
นะ 
 
 
F#m 
ฉันอยู่
Bm 
ได้
 
G 
ธอ..ยังอยู่ในใจเส
A 
มอ

 
และอยาก
D 
ขอ..เข็มนาฬิ
A 
กา 
 
(ได้หรือเปล่า)
 
หยุดเว
D 
ลา..ก่อนที่เธอ
Bm 
นั้นจะไ
A 
 
ฉัน
G 
จะกอดเ
A 
ธอ 
 
ให้
F#m 
ลึกสุด
Bm 
ใจ
 
ถ้า
G 
รู้ว่าเป็นครั้งสุดท้
A 
าย

INSTRU | Bm A | G | ( 2 Times )

 
ถ้า
Em 
รู้ว่าเธอจากไป..
A 
รู้ว่าเธอยังห่วงใย…
 
ถ้า
Em 
รู้ว่า
F#m 
เธอจะ
Gm 
ไม่..ย้อน..
D 
มา..
Dmaj7 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites