ชายสามคน Boy Imagine ft.Cha Harmo & Karn Hum


INTRO | G | C | Am | D |
INTRO | G | C | Am | D | Dsus4 D |

 
ภู
G 
ผาสีเทายอดสูงชัน 
 
มีเ
C 
รื่องมีราวกล่าวขาน
 
ทิว
Am 
ทัศน์ปลายดอยช่างสวยงาม
 
ยามตะ
D 
วันโผล่ขึ้นจากแผ่นพื้น 
 
 
Dsus4 
 
D 

 
ชาย
G 
สามคนมองไม่เหมือนกัน
 
ชายคนแ
C 
รกเพียงมองแต่ยอดผา
 
แต่ไม่
Am 
คิดจะปืน ไม่ได้คิดจะเพียร จะเ
D 
ดิน

 
ก็ใยต้อง
Bm 
ปืนป่
Em 
าย 
 
ก็ใยต้อง
Bm 
ฝืน..เ
Em 
ดิน
 
เมื่อดอก
Am 
ไม้บนทางเบื้องล่างยังงาม
 
ฉันก็แค่อ
D 
ยากจะอยู่ตรงนี้
 
ก็ใยต้อง
Bm 
ฝืน..
Em 
เดิน 
 
ก็ใยต้อง
Bm 
ฝืน..
Em 
ทน
 
ด้วยเหตุ
Am 
ผลคนมี เหตุผลคนมี จะ
D 
พอ 
 
 
Dsus4 
 
D 

INSTRU | G | C | Am | D |

 
ไม่
G 
คิดจะเพียงแค่มอง 
 
ชาย
C 
สองลองเดินขึ้นยอดผา
Am 
หมายไปชมดอกไม้พนา 
 
แดนไ
D 
กลที่ใจใฝ่ฝัน
 
แต่เมื่อเ
G 
หลียวไปมองรอบกาย 
 
ทิวไ
C 
ม้เรียงรายตามข้างทาง
 
ดอ
Am 
กไม้ลำธารช่างสวยงาม 
 
จึง
D 
หยุดเดินชมหมู่ไม้

 
ปลายทางว่าส
Bm 
วย..ง
Em 
าม 
 
ที่ใครว่า
Bm 
สวย..ก
Em 
ว่า
 
ก็คงไม่
Am 
สวยไม่งาม 
 
กว่าที่เรายืนอยู่ตรง
D 
นี้
 
ก็เลยไ
Bm 
ม่ไป..
Em 
ต่อ 
 
ก็เลยจะ
Bm 
ขอ..ห
Em 
ยุด
 
ด้วยเหตุ
Am 
ผลคนมี เหตุผลคนมี จะ
D 
พอ . . .

INSTRU | G | C | Am | D | ( 2 Times ) | D |

 
ชาย
G 
สามเดินตามที่ตั้งใจ
 
ขวากห
C 
นามเรียงรายไม่อาจขวาง
 
เศษ
Am 
หินดินทรายระหว่างทาง 
 
ไม่
D 
อาจจะหยุดใจเดิน
 
ชาย
G 
สามจึงเดินถึงยอดผา
 
มองก
C 
วาดสายตาไปแสนไกล
 
มองเ
Am 
ห็นมุมมองที่ต่างไป 
 
ผืน
D 
ดินกว้างใหญ่เพียงนี่

 
และมองเห็น
Bm 
ภู..
Em 
นึง 
 
จนถึง
Bm 
ภู..
Em 
หนึ่ง
 
ตระหง่าน
Am 
สูงทะยานกว่าที่เรายืนอยู่เ
D 
ดิม
 
ก็เลยต้อง
Bm 
ไป..
Em 
ต่อก็เลยไม่
Bm 
ขอ..
Em 
หยุด
 
ด้วยเหตุ
Am 
ผล คนมี เหตุผลคนมี ไ
D 
ม่เคย.. 
 
จะ
C 
พอ..
G 

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites