อย่านักเลง ก้อย กินรี


INTRO | Em | C | D | Bm |
INTRO | Em | Em |

 
เมื่อคืนฉัน
Em 
ฝันว่านอนในหราง
 
แสงจ้
C 
องลงมาที่ฉัน
 
สดนักแ
D 
รงกับเรื่องเพื่อน 
 
เพื่อนฉันเจ็บไม่
Em 
ได้
 
คำว่าศักดิ์
Em 
ศรีที่มันค้ำคอ
 
อย่าถือเลยห
C 
นอมันกินไม่ได้
 
อย่าทำ
D 
พี่พอได้ 
 
เหนือมีฟ้ายังมี
Em 
ฟ้า

 
ถึงเว
Am 
ลาที่เพื่อนรักของฉันมันหักเหลี่ยมโหด
 
มันไม่เข้า
Em 
มาสักคนเวลาที่มีปัญหา
 
อย่าทำ
C 
ตัวนักเลงให้เพื่อนมันมากลัวเกรง
 
รู้บ้างไ
D 
หมว่าแม่มึงประกันตัว

 
ก็ลูก
C 
ปืนมันไม่มี
D 
ตา 
 
ถูกขึ้น
Em 
มาได้นอนในโลง
 
อย่านักเ
C 
ลงแรงอีตายโ
D 
หง 
 
อย่า
G 
บ้ายอ
 
เที่ยวได้ห
C 
รอยอยู่ในห
D 
ราง 
 
ออก
Bm 
มาอิเหลือมั่งห
Em 
ม้าย
 
เพื่อนสัก
Am 
คน 
 
อย่าใจร้อนนักแ
D 
รง 
 
อย่านัก
Em 
เลง

 
เลงว่าอย่า
Em 
หรอยนักแรงบ่าวเห้อ
 
ตอนติดห
C 
รางไม่เห็นสักคน
 
รู้บ้างไ
D 
หมว่าใคร 
 
เป็นคนประกัน
Em 
ตัว

 
ถึงเว
Am 
ลาที่เพื่อนรักของฉันมันหักเหลี่ยมโหด
 
มันไม่เข้า
Em 
มาสักคนเวลาที่มีปัญหา
 
อย่าทำ
C 
ตัวนักเลงให้เพื่อนมันมากลัวเกรง
 
รู้บ้างไ
D 
หมว่าแม่มึงประกันตัว

 
ก็ลูก
C 
ปืนมันไม่มี
D 
ตา 
 
ถูกขึ้น
Em 
มาได้นอนในโลง
 
อย่านักเ
C 
ลงแรงอีตายโ
D 
หง 
 
อย่า
G 
บ้ายอ
 
เที่ยวได้ห
C 
รอยอยู่ในห
D 
ราง 
 
ออก
Bm 
มาอิเหลือมั่งห
Em 
ม้าย
 
เพื่อนสัก
Am 
คน 
 
อย่าใจร้อนนักแ
D 
รง 
 
อย่านัก
Em 
เลง

INSTRU | Em | C | D | Bm |
INSTRU | Em | C | D | Bm |

 
ถึงเว
Am 
ลาที่เพื่อนรักของฉันมันหักเหลี่ยมโหด
 
มันไม่เข้า
Em 
มาสักคนเวลาที่มีปัญหา
 
อย่าทำ
C 
ตัวนักเลงให้เพื่อนมันมากลัวเกรง
 
รู้บ้างไ
D 
หมว่าแม่มึงประกันตัว

 
ก็ลูก
C 
ปืนมันไม่มี
D 
ตา 
 
ถูกขึ้น
Em 
มาได้นอนในโลง
 
อย่านักเ
C 
ลงแรงอีตายโ
D 
หง 
 
อย่า
G 
บ้ายอ
 
เที่ยวได้ห
C 
รอยอยู่ในห
D 
ราง 
 
ออก
Bm 
มาอิเหลือมั่งห
Em 
ม้าย
 
เพื่อนสัก
Am 
คน 
 
อย่าใจร้อนนักแ
D 
รง

 
ก็ลูก
C 
ปืนมันไม่มี
D 
ตา 
 
ถูกขึ้น
Em 
มาได้นอนในโลง
 
อย่านักเ
C 
ลงแรงอีตายโ
D 
หง 
 
อย่า
G 
บ้ายอ
 
เที่ยวได้ห
C 
รอยอยู่ในห
D 
ราง 
 
ออก
Bm 
มาอิเหลือมั่งห
Em 
ม้าย
 
เพื่อนสัก
Am 
คน 
 
อย่าใจร้อนนักแ
D 
รง 
 
อย่านักเลง

OUTRO | Em | Em | Em | Em |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites