ชดใช้ด้วยน้ำตา พจน์ สุวรรณพันธ์


INTRO | G D | C | G D | C |
INTRO | Am | D | G |

G 
ฉันเคยทิ้ง 
 
ผู้
Am 
หญิงหนึ่งคน
 
โดยไม่
Bm 
มีเหตุผลเพียง
Em 
พอ

 
ทั้ง
G 
ที่เธอเป็น 
 
คน
D 
ที่แสนดี
 
แต่ต้อง
Am 
รับกรรมที่ฉัน
Em 
ก่อ

G 
ตอบแทนเธอ 
 
ด้วย
Em 
หยดน้ำตา
 
จาก
D 
คนที่ไม่รู้จัก
Em 
พอ
G 
ทิ้งเธอไป 
 
ได้ไ
Am 
ม่กี่วัน
C 
ใช้เวลาไม่น
D 
าน 
 
ฉันก็ลืมเ
G 
ธอ

 
จนมา
Am 
เจอ 
 
ผู้หญิงคนใ
Em 
หม่
 
ที่ฉัน
G 
รักจนหมดหัว
Em 
ใจ
 
C 
ลงงมงายฟูมฟายจนไม่อาจถอน
D 
ตัว

 
ดั่ง
G 
ฟ้านั้น
D 
ลงโทษ
C 
ทัณฑ์
 
เมื่อกรรมติดปีกตาม
D 
ฉันมาในวัน
G 
นี้
 
ถูกทิ้งไม่มีเยื่อ
C 
ใย 
 
หัวใจแหลกส
D 
ลายไม่มีชิ้
G 
นดี
 
เหตุ
E7 
ผลและคำร่ำ
Am 
ลา 
 
อย่า
Bm 
หวังเลยว่าจ
Em 
ะมี
 
เธอใ
C 
ช้วิธีเหมือนฉัน
D 
ทิ้งผู้หญิงคนแ
C 
รก..
Bm 
 
Am 
 
G 

G 
คนถูกทิ้ง 
 
มัน
Am 
เจ็บเจียนตาย
 
เพิ่งได้
Bm 
รู้ซึ้งในวั
Em 
นนี้
 
คน
G 
ที่รักเรา 
 
กลับไ
D 
ม่สนใจ
 
และไม่
Am 
เคยเห็น
Bm 
ค่าควา
Em 
มดี

 
G 
สียเวลา 
 
กับ
Em 
คนทิ้งเรา
 
โอดค
D 
รวญโง่เง่าอย่
Em 
างนี้
 
G 
ยดน้ำตาของ
A7 
ลูกผู้ชาย..
 
ขอช
C 
ดใช้..ให้เ
D 
ธอคนที่แส
 
นดี

INSTRU | Em | A7 | C D | Em |
INSTRU | C D | G Em |
INSTRU | G A7 | A7 C | D Em |

 
จนมา
Am 
เจอ 
 
ผู้หญิงคนใ
Em 
หม่
 
ที่ฉัน
G 
รักจนหมดหัว
Em 
ใจ
 
C 
ลงงมงายฟูมฟายจนไม่อาจถอน
D 
ตัว

 
ดั่ง
G 
ฟ้านั้น
D 
ลงโทษ
C 
ทัณฑ์
 
เมื่อกรรมติดปีกตาม
D 
ฉันมาในวัน
G 
นี้
 
ถูกทิ้งไม่มีเยื่อ
C 
ใย 
 
หัวใจแหลกส
D 
ลายไม่มีชิ้
G 
นดี
 
เหตุ
E7 
ผลและคำร่ำ
Am 
ลา 
 
อย่า
Bm 
หวังเลยว่าจ
Em 
ะมี
 
เธอใ
C 
ช้วิธีเหมือนฉัน
D 
ทิ้งผู้หญิงคนแ
C 
รก..
Bm 
 
Am 
 
G 

G 
คนถูกทิ้ง 
 
มัน
Am 
เจ็บเจียนตาย
 
เพิ่งได้
Bm 
รู้ซึ้งในวั
Em 
นนี้
 
คน
G 
ที่รักเรา 
 
กลับไ
D 
ม่สนใจ
 
และไม่
Am 
เคยเห็น
Bm 
ค่าควา
Em 
มดี

 
G 
สียเวลา 
 
กับ
Em 
คนทิ้งเรา
 
โอดค
D 
รวญโง่เง่าอย่
Em 
างนี้
 
G 
ยดน้ำตาของ
A7 
ลูกผู้ชาย..
 
ขอช
C 
ดใช้..ให้เ
D 
ธอคนที่แส
G 
นดี

 
น้
 
ตาขุ่น ๆ หยด
D 
นี้..
 
คงล้างใจให้ฉันได้บ้าง…
 

OUTRO | G D | C |
OUTRO | G D | C | Cm |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites