โปรดลืม – Pearpilincys


Tune to Eb
INTRO | C | Am | F | G |

C 
เพียงคน ๆ นึง ที่ต้องการจะมี
 
ชี
Am 
วิตที่ดีแบบใครเขา
 
แต่ทำไมช่างยา
F 
กเกิน 
 
มันยากไป
 
แค่เ
G 
ธอยังไม่อยู่กับฉันเลย

C 
มองดูและยิ้มไว้ 
 
ฉันต้องไม่เสียใจ
 
แต่ข้า
Am 
งในแทบไม่ไหว
 
ทำไมช่างยา
F 
กเกิน 
 
มันยากไป
 
แค่เ
G 
ธออยู่ต่อได้ไหม

Am 
เสียงเธอที่แผ่วเบา 
 
และ
C 
พูดคำจะจา
G 
กลา
 
สาย
Am 
ตาที่อ่อนล้า 
 
C 
ล้ายว่าจะหม
G 
ดแรง
Am 
และมือเธอที่จับฉัน 
 
ค่
C 
อย ๆ คลายออ
G 
กไป
 
และเ
F 
ธอก็จากฉั
G 
นไป

 
ฉันต้อง
C 
รักเธออย่างนี้ 
 
ต่อไ
Am 
ปอีกนานเท่าไร
 
ฉันต้องแ
F 
พ้ให้คนอย่างเธอต่อไ
G 
ปนานแสนนาน
 
ถ้าจะ
C 
ขอให้วันพรุ่งนี้ 
 
โปรด
A7 
ลืมเขาสักที
 
เธอจะห
F 
ายดี 
 
ความรู้
G 
สึกนี้ 
 
ต้องหายไป

INSTRU | C | Am | F | G |

 
ฉันต้อง
C 
รักเธออย่างนี้ 
 
ต่อไ
Am 
ปอีกนานเท่าไร
 
ฉันต้องแ
F 
พ้ให้คนอย่างเธอต่อไ
G 
ปนานแสนนาน
 
ถ้าจะ
C 
ขอให้วันพรุ่งนี้ 
 
โปรด
A7 
ลืมเขาสักที
 
เธอจะห
F 
ายดี 
 
ความรู้
G 
สึกนี้ 
 
ต้องหา
C 
ยไป

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites