ลูกเขยคนใต้ Nok Attaphon x ฝน พรสุดา


(โห่..)

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

INSTRU | G | D | Em | C |

G 
ถึงหน้าตาเบล๋อ ๆ แต่ว่ามันรักจริง
 
จะไม่ท
D 
อด ไม่ทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ
 
หัวใ
Em 
จดวงนี้ 
 
ที่มันอยู่ข้างซ้าย
 
อีกไม่น
C 
านพี่จะย้าย 
 
ให้ไปอยู่ข้างเธอ

G 
พออิมีสิทธิ์หม้าย 
 
ถ้าอยากจะได้มาเป็นแฟน
 
อยากอิ
D 
พาควงแขน 
 
ไปเที่ยวหลาดเปิดท้าย
 
พี่จะ
Em 
สวมแหวนทอง 
 
ที่นิ้วนางข้างซ้าย
 
พอแ
C 
ต่งงานเสร็จ 
 
แล้วค่อยพาไปขาย

G 
ขอสักอย่าง 
 
น้องอย่าอ้อร้อได้หม้าย
D 
ที่ทาปากแดง 
 
พี่ก็พอรับได้
Em 
อย่าใส่สั้นแรง 
 
มันอิล่อแล้วรู้หม้าย
C 
พี่รู้ว่าน้องมี 
 
น้องไม่ต้องโชว์กะได้

G 
น้องไม่เคยเจ้าชู้ 
 
ใครก็รูัไม่หลายใจ
D 
น้องไม่หล็อกแหล็ก 
 
ซ็อกแซ้กยุ่งของใคร
 
ถึงทำ
Em 
ตัวแบบนี้ 
 
ก็ไม่ได้ง่ายน่ะรู้หม้าย
 
แต่ไอพ
C 
วกเงียบ ๆ ฟาดเรียบน่ะจำไว้

G 
น้องไม่ได้อ้อร้อ 
 
พี่บ่าวโปรดเข้าใจ
 
ที่แ
D 
ต่งแบบนี้ 
 
มันเป็นความสุขทางใจ
 
ที่
Em 
ทำแบบนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนใคร
 
แต่งส
C 
วยพันนี้ 
 
พี่อิได้ไม่อายใคร

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

INSTRU | G | D | Em | C |

 
พอ
G 
อิมีสิทธิ์หม้าย 
 
ถ้าอยากจะได้มาเป็นแฟน
 
อยากอิพา
D 
ควงแขน 
 
ไปเที่ยวหลาดเปิดท้าย
 
พี่จะสว
Em 
มแหวนทอง 
 
ที่นิ้วนางข้างซ้าย
 
พอแต่ง
C 
งานเสร็จ 
 
แล้วค่อยพาไปขาย

 
ขอ
G 
สักอย่าง 
 
น้องอย่าอ้อร้อได้หม้าย
 
ที่ทา
D 
ปากแดง 
 
พี่ก็พอรับได้
 
อย่าใส่
Em 
สั้นแรง 
 
มันอิล่อแล้วรู้หม้าย
 
พี่รู้
C 
ว่าน้องมี 
 
น้องไม่ต้องโชว์กะได้

 
น้อ
G 
งไม่เคยเจ้าชู้ 
 
ใครก็รูัไม่หลายใจ
 
น้อ
D 
งไม่หล็อกแหล็ก 
 
ซ็อกแซ้กยุ่งของใคร
 
ถึงทำตัว
Em 
แบบนี้ 
 
ก็ไม่ได้ง่ายน่ะรู้หม้าย
 
แต่ไอพว
C 
กเงียบ ๆ ฟาดเรียบน่ะจำไว้

G 
น้องไม่ได้อ้อร้อ 
 
พี่บ่าวโปรดเข้าใจ
 
ที่แ
D 
ต่งแบบนี้ 
 
มันเป็นความสุขทางใจ
 
ที่
Em 
ทำแบบนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนใคร
 
แต่งส
C 
วยพันนี้ 
 
พี่อิได้ไม่อายใคร

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites