One Way – Big Ass


Tune to Eb

 
ชีวิต
C 
นี้มันคือถนน 
 
วันเวย์
 
กระ
Am 
แสเวลา 
 
ไม่เคยกลับหลังมอง
 
สิ่งที่
Dm 
พ้นเลยผ่าน 
 
จะไม่ย้
F 
อนคืนมา
 
เกิดมาแ
C 
ล้ว 
 
ไม่มีสิทธิ์ย้อนเวลา
 
จะ
Am 
สูงหรือชัน 
 
แต่มันก็ต้องไป
 
ใครจะ
Dm 
รู้เมื่อไหร่ 
 
ก่อนเป็น
F 
ผงเถ้าถ่าน
 
หนึ่งวันนี้เราทำอะไร..
 

INSTRU | C | C |

C 
  เหลือบมองนาฬิกาที่วนกลับมาทุกครั้ง
Am 
  ก็เหมือนนับถอยหลังเวลายิ่งน้อยลงไป
Dm 
  ไม่จำเป็นให้ใครมาสนใจ
F 
  สิ่งที่เราทำมันอาจจะนิดเดียว
C 
  สวรรค์หรือนรก 
 
มีจริงไม่จริงไม่รู้
Am 
  แค่ทำมันลงไปก็คงไม่เสียอะไร
Dm 
  ได้ภูมิใจเมื่อมันได้พ้นผ่
F 
าน 
 
ก็เท่านั้น

 
ชีวิต
C 
นี้มันคือถนน 
 
วันเวย์
 
กระ
Am 
แสเวลา 
 
ไม่เคยกลับหลังมอง
 
สิ่งที่
Dm 
พ้นเลยผ่าน 
 
จะไม่ย้
F 
อนคืนมา
 
เกิดมาแ
C 
ล้ว 
 
ไม่มีสิทธิ์ย้อนเวลา
 
จะ
Am 
สูงหรือชัน 
 
แต่มันก็ต้องไป
 
ไม่ใ
Dm 
ช่ผู้ยิ่งใหญ่ 
 
แค่ม
F 
นุษย์คนนึง
 
บนโลกวกวน
 

Am 
  คนดีจะวัดยังไง 
 
ถ้าเอาแต่พูดว่าดี
 
  จะพอไหม จะพอไหม ลองไตร่ตรองมันแล้วกัน
 
Dm 
  คนเลวจะวัดยังไง 
 
มันอาจจะไม่สำคัญ
F 
  ดีแค่ไหน 
 
ดีทำไม
 
  ถ้าไม่เคยทำเพื่อใคร
Am 
..

 
  ถ้าไม่เคยทำเพื่อใคร
Am 
..
 
  ถ้าเอาแต่พูดว่าดี
 

INSTRU | Am | Am | Am | Am | ( 2 Times )
INSTRU | Cm | ( 6 Times ) | Bb | F |

 
ชีวิต
C 
นี้มันคือถนน 
 
วันเวย์
 
กระ
Am 
แสเวลา 
 
ไม่เคยกลับหลังมอง
 
สิ่งที่
Dm 
พ้นเลยผ่าน 
 
จะไม่ย้
F 
อนคืนมา
 
เกิดมาแ
C 
ล้ว 
 
ไม่มีสิทธิ์ย้อนเวลา
 
จะ
Am 
สูงหรือชัน 
 
แต่มันก็ต้องไป
 
ใครจะ
Dm 
รู้เมื่อไหร่ 
 
ก่อนเป็น
F 
ผงเถ้าถ่าน
 
หนึ่งวันนี้เราทำอะไร..
 

 
เพ
C 
ราะเวลาไม่ย้อนคืนมา
 
จะ
Am 
ล้มหรือคลาน 
 
แต่มันก็ต้องไป
 
ฉากสุด
Dm 
ท้ายเมื่อไหร่
 
เมื่อเป็น
F 
ผงเถ้าถ่าน 
 
โลกใบนี้จำเรายังไง

OUTRO | C | C |

เพิ่มไว้ในรายการโปรด Add to Favorites